מגפת הקורונה והשפעתה על חובות המס של בעלי עסקים

עליית התחלואה בנגיף הקורונה צפויה להשפיע על גבית חובות מס בחודשים הקרובים ולהגביר את החיכוך בין רשויות המס לעסקים רבים. המשבר התזרימי צפוי לגרום לעסקים קושי ממשי לשרת את תשלום המיסים השוטף, וליצור מתח בין המדינה אשר פועלת בזרועה האחת כמי שגובה את המיסים ואילו בזרוע השנייה מבקשת לסייע לעסקים הנתונים בקשיים כתוצאה מהשפעת נגיף הקורונה.

יש להפריד בין תשלומי המיסים כמס ערך מוסף, תשלומי ניכויים שנוכו מעובדים או נותני שירותים לבין תשלומי מקדמות מס ותשלומי מס הכנסה בגין הרווח השנתי המדווח.

אומנם לכל סוגי המיסים יש השפעה על תזרים המזומן של העסק מאחר והם מוזרמים לעסק ויש לשלמם לאחר מכן. אך תשלומי מס ערך מוסף ותשלומי ניכויים שנוכו מאחר ומוחזקים על ידי העסק במעין נאמנות לשם תשלומם לרשות המיסים, הם אינם מהווים חלק מהכנסות העסק ואי העברתם לרשויות המס מהווה עבירה פלילית.

אומנם ניתנו הקלות אשר מאפשרות את דחיית תשלומי המע"מ אך המועד לתשלומם יגיע וככל שהמשבר לא יסתיים המצוקה התזרימית תיוותר בעינה.

ניתן לדבר על מספר מאפיינים שחוזרים על עצמם בהתמודדות מול חובות מס בעסק המתמודד עם קשיים תזרימיים.

הפתולוגיה שחוזרת על עצמה במצבים של מחנק אשראי היא הנטייה שלא לשלם את תשלומי המיסים שמוחזקים במעין נאמנות. כך אנו צפויים לראות בעתות משבר תזרימי שעסקים בוחרים, עד יעבור זעם, לעשות שימוש בכספי המיסים וזאת בכדי לשלם את ההוצאות השוטפות של העסק. המשמעות של אי דיווח או אי העברת המיסים אשר נגבו עבור רשויות המס טומנת  בתוכה חשיפה לענישה פלילית. בתי המשפט לא מצאו סיבה להקל באחריות הפלילית או להתחשב בענישה במצבים בהם נקלע העסק לקשיים תזרימים. בהחלטה של בחירת חלוקת התשלומים בין נושים שונים יש לקחת את זאת בחשבון.

התופעה השנייה המתרחשת אצל עסקים במצבים של קשיי תזרים מתעוררת עם הגשת הדוחות הכספיים לרשויות המס אשר חושפת באחת את הרווחים השנתיים ומכאן את חיובי המס שעל הנישום לשלם באופן מידי. לפיכך ככל שניתן הדבר על פי הסדרי הארכות הקיימים לרואה חשבון מומלץ לדחות את הגשת הדוחות השנתיים כדי למנוע מחנק אשראי מידי בתקופת הקורונה.

אמצעי נוסף להקטנת חשיפה במקרים של קשיים תזרימים הינו צמצום מקדמות המס אשר מהוות תשלום על חשבון המס העתידי. קיימת אפשרות להפחית את תשלומי המקדמות השוטפות לאור צפי הרווחים הנמוך השנתי אשר ינבע ממשבר הקורונה. מומלץ לבעלי עסקים במקרים בהם הם סבורים כי המשבר עתיד לפגוע ברווחיותם לעדכן את צפי הרווח ובהתאם את תשלומי המקדמות השוטפות ואף להביאם לאפס וזאת בזמנים בהם העסק זקוק לכל שקל פנוי במלחמה על חייו.

לשרידות העסק רצוי ליצור פניה יזומה לרשויות המס כבר עם הידיעה על צבירת החוב כדי לבקש הסדרי פריסה על חיובי המס שלא שולמו בתקופה זו. עסקים שלא מטפלים באופן מידי בנושא זה חשופים לעיקולי מס לרבות עיקולים שיושתו על חשבונות בנקים וכספים השייכים לעסק והמוחזקים בידי לקוחות העסק. המשמעות היא שלקוחות רבים והבנקים עלולים לדרג את העסק כעסק בסיכון גבוה גם אם העיקולים יוסרו מאוחר יותר ויש לכך השפעות רחבות על פעילותו של העסק.

יש לזכור כי על פי נהלים פנימיים רשויות המס הן מוגבלות עד מאד בתקופת הפריסה האפשרית של חוב מס. לפיכך ועל מנת להבטיח את עצמם מבקשות הרשויות לקבל בטוחות לתשלום החוב אשר נפרס לתשלומים בדרך של ערבות אישית של בעל המניות.

הרמת מסך בדרך כלל לא תתאפשר בקלות בין החברה ליחיד לצורך גביית המס. פריסת תשלומים של חוב המס של החברה והערבויות האישיות הנדרשות כדי לאפשר פריסה זו מרעות את מצבו של היחיד שהינו בעל מניות  ועלולות להחיל עליו את חוב המס של החברה. יש לזכור שרשויות המס אינן גוף המיומן והנוהג לתת אשראי כך שמידת הטולרנטיות שלהם במידה והסדר החוב מופר היא קטנה מה שעלול לסכן את היחיד בעצימות גבוה במצבים של קשיים תזרימים.

התוצאה הטרגית הנוספת אשר מכה באנשי עסקים רבים בזמן משבר תזרימי היא ההכרה כי עסק אשר הרוויח בשנת 2019 והפסיד את כל רווחיו בתקופה קצרה בחודשים הראשונים של שנת 2020 הוא עדיין יידרש לשלם  חובות מס בגין רווחי השנה הקודמת שהתפוגגו באחת עם הופעת מגפת הקורונה.

רשויות המס אינן מאפשרות לקזז הפסדים שוטפים אל מול רווחי העבר מאחר והמס מחושב על בסיס שנת מס ספציפית ולא לפי הרווחים המצטברים על פני מספר שנות מס. עסקים רבים כתוצאה ממשטר מס זה עלולים לשלם מיסים על רווחים שאבדו להם כתוצאה ממשבר הקורונה. במקרה זה חוסר שוויוניותה הכלכלית של חלוקת הרווחים בין האזרח למדינה ואי ההתחשבות בהפסדים חדשים כנגד רווחי שנה קודמת תכה בעוז על העסקים הנאבקים לשרוד.

יודגש שמניסיוננו לדאבון הלב לא לכל העסקים יהא את האוויר לנשימה (החמצן התזרימי) כדי לשרוד את חודשי המגיפה וגם האשראי שיילקח מרשויות המס צפוי לרבוץ כחטוטרת על העסק במשך שנים רבות ולעורר שאלה לגבי כדאיות המשכיות העסק כאשר חלק ניכר מרווחיו מופנה להשבת חובות עבר.

לבסוף יש לזכור כי עסקים רבים  ויחידים עלולים לפנות בלית ברירה ולבקש הכרזתם כחדלי פירעון במסגרת הליכי פשיטת רגל או פירוק חברה. צריך לזכור שבהתאם לעקרונות חוק חדלות הפירעון החדש מטרתו הינה לשקם את החייבים ואלו עשויים לעשות בו שימוש גובר כדי להתמודד עם חיובי מס וחובות אחרים שאין ברווחיות העסק כדי לשרת את החוב בזמן סביר.

ההמלצה לכל עסק לבצע "ניתוח קר", ככל האפשר, לגבי סיכויים וסיכונים. אחד הקשיים של משברים עסקיים הינו אי ההכרה במציאות בזמן מה שמגדיל בצורה משמעותית את תקופת היציאה מהמשבר. ככל שההיערכות למשבר מגיעה מוקדם יותר וההכרה במציאות הכלכלית ומציאת הפתרונות לה מגיעה מוקדם יותר כך סיכויי ההבראה ויציאה לעתיד חדש הם גדולים יותר.

להרחבה נוספת ניתן לצפות בהרצאת וידאו שנערכה בבית הספר למיסים "איילת אור" בנוגע לניהול משברי המס בתקופת הקורונה (לחצו כאן)

הכותב שימש כמנהל היחידה לפירוקים ופשיטות רגל במס הכנסה וכפקיד שומה וכיום שותף בפירמת המיסים כהן@כהן

 

יש חידושים בנושא ! השאירו פרטי מייל ונעדכן.