זוגות נשואים שעובדים בעסק משותף דיווח על הכנסותיהם מהעסק בשנים האחרונות למס הכנסה כהכנסה נפרדת. בני הזוג פעלו כך על בסיס פסקי דין שניתנו בנושא ושבינתיים התהפכו בבית המשפט העליון ואשר חייבו בני זוג אשר עובדים יחד בעסק שבבעלותם לדווח על הכנסותיהם יחד לרשויות המס. האוצר החליט כי בשנת 2014 להכניס הקלות אשר יאפשרו גם לבני זוג העובדים באותו עסק לדווח על הכנסותיהם בנפרד לרשויות המס. החלטת האוצר נוצרה כתוצאה מלחץ ציבורי רחב ותוך ניסיון לעודד נשים לצאת לעבודה ולא לפגוע בנשים הבוחרות לסייע לבני זוגם בעסק.

המשמעות של דיווח הכנסות בני הזוג יחד הינה שבני הזוג לא ייהנו, כל אחד בנפרד, ממדרגות מס נמוכות וכן לא ייהנו מזיכויים המגיעים לכל אחד בנפרד. התוצאה תשלומי מס גבוהים שיתבעו רטרואקטיבית מאלו שבחרו להחיל על עצמם חישוב מס נפרד מהכנסותיהם הנובעים מהעסק המשותף.

עורך דין קובי כהן

עו"ד קובי כהן עוסק ביצוג מול רשויות המס בהליכי גבייה, ביטול עיקולים, פריסת חובות והגעה להסדרי חוב, אי קבלת אישור לפתיחת עסק חדש בגין חוב וקבלת אישורים לפטור מניכוי מס במקור וערעורים על דרישת חוב מכוח הוראות סעיף 119א' לפקודת מס הכנסה. עו"ד כהן הנו פקיד שומה לשעבר ומנהל היחידה הארצית לשומה לשעבר ברשות המיסים. כיום משמש כמרצה בתחומי המס בפני פורומים של לשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון, וחבר בצוות התגובות של לשכת עורכי הדין בענייני חקיקת מס ושותף בצוות הדיונים עם רשויות המס בישראל לשם עיצוב חקיקת המס בישראל.

 

 לקבלת ייעוץ ראשוני צרו קשר עם משרדנו בטל': 03-5296666  או בדוא"ל: office@taxfirm.co.il