קיבלתם הודעה על שומות מס שהוצאו לעסק שלכם ואתם שואלים את עצמכם מאיפה הגיע פקיד השומה למספרים המנופחים הללו ? במאמר זה נפזר את הערפל סביב הוצאת שומות מס ההכנסה ונתאר את הנסיבות להוצאת השומות והדרכים להתמודד מולם בעצמכם. כן כן. ממש ארגז כלים בסיסי שעליכם לשמור כדי לא להחמיר את המצב.

רשויות מס ההכנסה אחראיות על גבית המיסים בישראל. כחלק מאחריות זו נגזרת חובתם לבדוק את הצהרות בעלי העסקים על הרווחים השנתיים שלהם הנמסרים מדי שנה לרשויות המס באמצעות הדו"ח השנתי למס הכנסה. במרבית המקרים הרווחים שהוצהרו על ידי העסק יתקבלו כפי שהם והעסק ישלם את המס בהתאם להצהרתו. יחד עם זאת בחלק מהמקרים תערך בדיקה על הרווחים החיבים במס על יד פקיד השומה וככל שימצאו ליקויים או אי התאמה תוצא לעסק שומת מס.

ראשית, נסביר בצורה מעט יותר מפורטת מהי בכלל שומת מס. שומה, באנגלית Tax Assessment, היא ההערכה המקצועית כמה מס על נישום לשלם לרשויות המס הרלוונטיות (או האם מגיע לו החזר מס). ההערכה הזו מתבצעת על פי נתונים שונים, כגון הכנסות הנישום, הוצאות הנישום, זכאות להטבות מס וכיוצא באלו. רשות המיסים מחשבת ומיישמת שומות מס שונות על נישומים בישראל – משומות מס הכנסה לאנשים פרטיים, דרך שומות מיסוי חברות ותאגידים ועד שומות למיסים מיוחדים כמו מיסי מקרקעין וכן הלאה. שומת מס הכנסה קובעת מה סכום המס שעל נישום פרטי לשלם עבור הכנסותיו בשנת המס הנבחנת.

לצד זאת, בעוד שמשמעות המילה "שומה" היא הערכה או אומדן, כאשר מקבלים שומת מס סופית, זו אינה הערכה אלא קביעה מוחלטת של כמה מס על הנישום לשלם – וזה נכון לאנשים פרטיים ולעסקים כאחד. לפני שמקבלים שומה סופית, ניתן במקרים מסוימים לערער על ההערכה של פקידי רשות המיסים ולהגיש השגות שומה – עד לקבלת החלטה סופית המובילה להפקת אישור שומה מס הכנסה.

 השגות שומה – ערעור על קביעת השומה של מס הכנסה

במערכת המיסוי הישראלית, הנישום עצמו מדווח לרשות המיסים לגבי הנתונים הפיננסיים והחשבונאיים הרלוונטיים לחבות המס שלו – נישומים פרטיים ועסקיים כאחד. זה נקרא מערכת שומה עצמית. ברור שפקידי מס הכנסה והמחלקות הרלוונטיות האחרות ברשות המיסים מנתחים את הנתונים, בודקים וקובעים מהי שומת המס שיש לשלם או האם נדרש מידע נוסף או שמא קיימים ליקויים פוטנציאליים בדיווח שהוגש.

אם אכן נוצר פער בין נתוני הפעילות העסקית או נתוני ההכנסות של נישום לבין שומת המס שנקבעה לו בסיומו של תהליך ע"י רשות המיסים, ניתן במסגרת החוק וההתנהלות התקינה להגיש השגות שומה, הליך מנהלי שהוא בעצם ערעור על קביעת השומה של פקידי מס הכנסה (או בהתאם לכל סוג מס אחר).

תהליך הגשת השגות שומה מבוצע במועדים קבועים ומוגדרים, כאשר יש לנמק את הבקשה היטב ולהוכיח כי הנישום צודק ורשות המיסים קבעה לו שומת מס גבוהה מדי או פשוט לא מדויקת. בסיומו של התהליך, בין אם פקיד השומה מקבל את טענות השגת השומה (הערעור) ובין אם לאו והוא משאיר את השומה כמות שנקבעה (שומה לפי מיטב השפיטה ולא לפי השומה העצמית של הנישום עצמו), מתקבל בפועל אישור שומה מס הכנסה המגדיר את חבות המס שיש לשלם.

אישור שומת מס הכנסה

באופן כללי, אישור שומה מס הכנסה הוא אישור רשמי מטעם אגף מס הכנסה ברשות המיסים המפרט את שומת המס לאותו נישום לשנת מס ספציפית. האישור הוא מסמך רשמי המופק ע"י רשות המיסים ונשלח לנישום לאחר הגשת הדו"ח השנתי, ניתוח הנתונים וסיום כל ההליכים הנוגעים לקביעת שומת מס הכנסה החייבת להיות משולמת או החזר המס המגיע לנישום במקרים של תשלום מקדמות גבוהות מדי.

האישור מציין שנקבעה לנישום שומה לשנת מס מסוימת ומה סכום אותה שומה, כאשר במקרים שונים ומגוונים עשוי לעלות צורך להציג אישור שכזה – עבור שכירים, עצמאים ואף נישומים עסקיים – למשל עבור קבלת הטבות מסוימות, עבור מענקים, עבור תיאומי מס וכן הלאה.

 

 

מדובר בשומת מס חד צדדית שמוציא פקיד השומה  לנישום בשל אי קבלת הנתונים שדווחו על ידי הנישום על הכנסותיו ורווחיו כתוצאה מפסילת ספרי הנישום או אי הגשת דוחות אישיים על ידו במועד או כתוצאה ממחלוקת ביחס להכנסותיו החייבות במס של הנישום.

הבסיס לגובה חיוב ההכנסות הרווחים והמס כאשר פקיד השומה מחליט שהרווחים המוצהרים על ידי הנישום אינם סבירים באופן קיצוני  או שפסל את ספריו

 

כאשר לא ניתן להסתמך על ספרי הנישום מאחר והתוצאה העסקית היא חריגה ביחס לענף או שלא ניתן להסתמך על ספרי הנישום על מפקח המס למצוא דרך להעריך מהם הרווחים המוערכים שהיו צריכים להיות לאותו נישום על בסיס הפעילות המוכרת של הענף הכלכלי של אותו עסק.

 

מפקחי מס אינם כלכלנים וההיכרות שלהם עם הענף של אותו עסק אינה תמיד גדולה. לשם כך מפרסמת רשות המיסים תדריכים כלכלים אשר מסייעים לה להעריך את ההכנסות והרווחים אשר היו צריכים להיות בעסק המבוקר.
על בסיס ההערכה אשר נעשית לפי התדריך הכלכלי של אותו עסק נקבעת השומה לפי מיטב השפיטה של העסק שספריו נפסלו.

רשות המיסים מעדכנת את התדריכים הכלכליים ואף פרסמה בשנת 2017 למעלה ממאה וחמישים תדריכים לבחינת סבירות ההכנסות של העוסקים והחברות בענפים השונים.

לרשויות המס מידע רב לגבי גובה ההכנסות והרווחים של העסקים בענפים השונים ובעת הכנת התדריכים הכלכליים הן מרכזות את כל המידע שברשותן ומגיעות למסקנות כוללניות לגבי שיעור הרווח בענף הכלכלי, מעריכות את ההכנסות הצפויות של העסקים בענפים השונים תוך התייחסות למספר העובדים, היקף שעות הפעילות וכד'. הקליקו למידע נוסף אודות תהליך השומה במס הכנסה

 

איך המפקח בונה את השומה כאשר נפסלים ספרים?

 

המפקח לוקח את התדריך הכלכלי ומצליב את הנתונים עם ההכנסות שדווחו מהעסק. לדוגמא בענף המסעדנות, הוא בוחן את מספר העובדים, כמה ההוצאות הצפויות בעבור העסקת כל עובד, גודל המסעדה, סבירות החזקת מספר העובדים ביחס למחזור הכספים העסקי של העסק וכיוצ"ב. התוצאה מביאה אותו לתוצאת שהיא בעצם שומה לפי מיטב השפיטה.

 

איך מתמודדים עם שומה לפי מיטב שפיטה אשר נערכה על בסיס תדריך כלכלי

 

במקרים שמוצאת שומה לפי מיטב השפיטה, יש צורך לסתור את המסקנות אליהם הגיע פקיד השומה ביחס לעסק הספציפי ולהדגיש את מאפייני העסק הספציפי. רבים טועים ומנסים לסתור את התדריך הכלכלי עצמו – אולם מדובר בטעות מאחר שהתדריך עצמו הינו כללי ויאושר בד"כ על ידי בית המשפט.

 

לכן, על הנישום לקחת את העסק או החברה שבשליטתו לדגום ולבחון כלכלית את נתוני העסק ולהוכיח לפקיד השומה שאחוזי הרווחיות של העסק הם אותם רווחים שמשתקפים בדוחות הכספיים שהוגשו על ידו.
בכדי לבטל שומה על פי מיטב השפיטה שהוצאה לעסק יש להגיש השגה לפקיד השומה, במידה וההשגה נדחתה קיימת אפשרות לערער על החלטת פקיד השומה על ההשגה בבית המשפט.

 

על מנת לקבל ייעוץ משפטי ומקצועי במצבים של שומה לפי מיטב השפיטה על פי תדריך כלכלי צרו קשר עם משרדנו באמצעות המייל coby@taxfirm.co.il או בטלפון מס': 03-5296666, במקרים דחופים ניתן להתקשר לנייד שמספרו 050-6210162 ומשרדנו ישמח לסייע לכם.

משרד עו"ד קובי כהן מתמחה בתחום המיסוי עו"ד קובי כהן הינו בכיר לשעבר במס הכנסה ובתפקידו האחרון כיהן כפקיד השומה של היחידה הארצית לשומה.

מאמר זה אינו מחליף בשום אופן ייעוץ משפטי פרטני. באם הוצאה לכם שומה לפי מיטב השפיטה מומלץ לפנות לעו"ד ולקבל ייעוץ וליווי משפטי.