חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

 

הרצאה זו עוסקת במשמעות של מניעת קליטת חשבוניות פיקטיביות וניכוי התשומות בגינן. קליטת חשבונית פיקטיבית לעסק יכול ותביא את העוסק שהינו מקבל החשבונית לאי הכרה בתשומות שנוכו בגינן המקרה הטוב ואף לחשיפה פלילית בגין קיזוז תשומות על ידי חשבוניות פיקטיביות במקרה הרע.

 

מהן חשבוניות פיקטיביות

חשבונית פיקטיבית הינה חשבונית אשר אינה משקפת את הפעולה שניתנה על ידי נותן השירות.

שתי דוגמאות :

חשבונית פיקטיבית קלאסית – חשבונית שסופקה לעוסק בידיעה שלא ניתן שירות או נרכשו  מוצרים בגינה על ידי העוסק. החשבונית משמשת אך ורק לצורך קיזוז התשומות בגינה מבלי שיהא לה כל בסיס .

חשבונית זרה – עוסק מקבל שירות או רוכש מוצרים מאדם אחד ומי שמנפיק לו את החשבונית בגין השירות הוא אדם אחר.

יודגש כי חשבונית יש לקבל אך ורק מנותן השירות ולוודא שאכן יש קשר בין נותן השירות בפועל למנפיק החשבונית.

 

כלים לצמצום האפשרות לקבלת חשבוניות זרות

 

בכדי שאנו לא נהיה חשופים לטענה כי אנו סייענו או שמא ידענו כי נותן השירות מסר לנו חשבוניות פיקטיביות ובכך עברנו עבירה בניכוי תשומות על בסיס חשבונית פיקטיבית,  הפסיקה קבעה רשימה לא סגורה של אמצעי בדיקה שחובה עלינו לנקוט על מנת להימנע ממצב של קבלת חשבונית פיקטיבית וניכוי התשומות בגינה.

 

למעשה הדרישה מהעוסק הינה להראות כי נקט בכל האמצעים על מנת להימנע מקליטת חשבונית שהוצאה שלא כדין. כך יכול העוסק לבדוק אם למנפיק החשבונית קיים אישור ניכוי מס במקור, אישור ניהול ספרים, צילום תעודת זהות של האדם שביצע את ההתקשרות בפועל ונתן את השירות, פרוטוקול חברה הממנה את בעל התפקיד לנותן השירות מטעמה, בדיקת בעלי המניות ברשם החברות ועוד אמצעים שונים ומגוונים.

 

ישנם פעולות נוספות אשר יכולות לסייע לנו בכדי להימנע מקבלת חשבונית פיקטיבית כגון דרישה  מרואה חשבון של נותן השירות כי העובדים של נותן השירות אשר מבצעים את השירות בפועל שכרם שולם בפועל על עבודתם מנותן השירות.

בנוסף, יש לוודא כי על גבי החשבונית שנמסרת לנו קיים רישום מדויק ופרטני של השירות שניתן לנו לרבות איזה סוג שירות, כמה שעות עבודה, רשימת פריטים שנרכשו וכיוצ"ב, חשבוניות לא מפורטות לא יוכרו על ידי רשויות המיסים ומע"מ לניכוי תשומות.

 

המבחנים להכרת תשומות

 

לקוחות משרדנו מתמרמרים פעמים רבות כי לא ידעו שהחשבוניות אותן קיבלו אינן תקינות ולכן מדוע הם צריכים לשאת בנזק של תרמית נותן השירות אשר סיפק להם את החשבוניות.

בעניין זה חשוב לדעת כי בית המשפט קבע שלא האופן שבה תפס העוסק את המציאות יקבע אם התשומות יותרו (לא ידעתי לא הבנתי לא פוטר את העוסק מאחריות) אלא האם באופן אובייקטיבי העוסק לא היה צריך לדעת שמדובר בחשבונית פיקטיבית (עשיתי כל בדיקה אפשרית על מי שסיפק לי את החשבונית ואף אחד במקומי לא היה יכול להבין שמדובר בחשבונית פיקטיבית)
.

רק לאחר שבית המשפט ישתכנע כי מקבל החשבונית עמד במבחנים האובייקטיבי תתאפשר התרת התשומות גם אם יתברר שהחשבונית בסופו של דבר הייתה פיקטיבית.

משרדנו מייצג עוסקים אשר נחשדים בקיזוז חשבוניות פיקטיביות וניכוי התשומות בגינן ומייעץ לעוסקים כיצד להימנע ממקרים של קבלת חשבוניות פיקטיביות.

 

מאמר זה אינו מחליף בשום אופן ייעוץ משפטי פרטני. באם קיים חשש כי העסק קיבל חשבוניות פיקטיביות וניכה את התשומות בגינן מומלץ לפנות ולקבל ייעוץ וליווי משפטי.

על מנת לקבל ייעוץ משפטי ומקצועי צרו קשר עם משרדנו באמצעות המייל coby@taxfirm.co.il  או בטלפון מס': 03-5296666, במקרים דחופים ניתן להתקשר לנייד שמספרו 050-6210162 ומשרדנו ישמח לסייע לכם.

משרד עו"ד קובי כהן מתמחה בתחום המיסוי עו"ד קובי כהן הינו בכיר לשעבר במס הכנסה ובתפקידו האחרון כיהן כפקיד השומה של היחידה הארצית לשומה.

דילוג לתוכן