חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הפתרון לחובות מס של בעלי עסקים

עליית הריבית בעולם ועליית מחירי הסחורות משפיעה באופן ישיר על תזרים המזומן בעסק. התוצאה הינה כי עסקים מתקשים לשלם את חובות המס השוטפים ואי תשלום חובות המס מממן את פעילות העסק. עסקים בקשיים מפסיקים לשלם פעמים רבות את מקדמות מס ההכנסה, את תשלומי הניכויים שניכו מעובדים ומספקים ואת תשלומי המע"מ. כאשר אין לעסק חמצן פיננסי המחנק גורם לעשות שימוש בכספי המס לתפעול השוטף של העסק ובכך בסופו של דבר גורם פעמים להתמוטטות העסק.

לאורך שנים משרדנו ראה מאות עסקיים בקשיים אשר בסופו של דבר לא לא הצליחו לשלם את המיסים וניתן על פי הניסיון לדבר בהכללה על מספר מאפיינים שחוזרים על עצמם במצבים בהם לא משולם המס והפתרון לחובות המס.

אי העברת המיסים אשר נגבו עבור רשויות המס טומנת  בתוכה חשיפה לענישה פלילית. בתי המשפט לא מצאו סיבה להקל באחריות הפלילית בגין אי תשלומי המיסים או להתחשב בענישה במצבים בהם נקלע העסק לקשיים תזרימים. כך דחיית תשלום המע"מ או ניכויי מס ההכנסה שנוכו עבור העובד או הספק עלולים להביא את מי שאחראי לאי התשלום למצב בו יוגש כתב אישום כנגדו. אחד הדברים הראשונים כאשר אנו מטפלים בעסק אשר נקלע לקשיים הוא צמצום הסכנה הפלילית. בעל עסק אשר יכנס לכלא או ירצה עבודות שירות לא יוכל להסדיר את חובותיו והוא יגרע

התופעה השנייה המתרחשת אצל עסקים במצבים של קשיי תזרים הינה אי הגשת הדוחות לרשויות המס בין אם זה דוחות מע"מ או דוחות מס הכנסה. אי הגשת הדוחות יוצרת מצב בו רשויות המס מצידן מגדילות את מקדמות המס השוטפות בהן חב העסק, מחייבות את מי שמשלם לחייב מס לנכות לו מס במקור מכל תשלום (ביטול הפטור מניכוי המס במקור) ובמקרים מסוימים פועלות רשויות המס בחקירה פלילית כנגד מי שאינו מגיש דוחות. פעולות אלו של רשויות המס רק מגבירות יותר ויותר את הסחרור של העסק ומגבירות את הסיכון של בעל העסק להתמוטטות העסק.

 

הפתרונות: בחינת המשך קיום העסק בחינת אפשרות פריסת תשלומים לרשויות המס או נקיטת צעד להליך פשיטת רגל או הקפאת הליכים

במצבים אלו נדרש לתכלל את כל גורמי הסיכון ולקבל החלטה כיצד ממשיכים מכאן. אנו פועלים ישירות מול רשויות המס. אנו פועלים לשם הפחתת המס בדרך של ביטול קנסות והגעה להסדרים מול רשויות המס.

בנוסף אנו בוחנים פתרונות של הסדרת התשלום אגב ביצוע הליך שיקום לחייב או הקפאת הליכים לחברה. דרכים בהם ניתן לעיתים גם לצמצם את חובות המס ולהביא לשיקום החייב או החברה.

לשרידות העסק רצוי ליצור פניה יזומה לרשויות המס כבר עם הידיעה על צבירת החוב כדי לבקש הסדרי פריסה על חיובי המס שלא שולמו בתקופה זו. עסקים שלא מטפלים באופן מידי בנושא זה חשופים לעיקולי מס לרבות עיקולים שיושתו על חשבונות בנקים וכספים השייכים לעסק והמוחזקים בידי לקוחות העסק. המשמעות היא שלקוחות רבים והבנקים עלולים לדרג את העסק כעסק בסיכון גבוה גם אם העיקולים יוסרו מאוחר יותר ויש לכך השפעות רחבות על פעילותו של העסק.

יש לזכור כי על פי נהלים פנימיים רשויות המס הן מוגבלות עד מאד בתקופת הפריסה האפשרית של חוב מס. לפיכך ועל מנת להבטיח את עצמם מבקשות הרשויות לקבל בטוחות לתשלום החוב אשר נפרס לתשלומים בדרך של ערבות אישית של בעל המניות.

הרמת מסך בדרך כלל לא תתאפשר בקלות בין החברה ליחיד לצורך גביית המס. פריסת תשלומים של חוב המס של החברה והערבויות האישיות הנדרשות כדי לאפשר פריסה זו מרעות את מצבו של היחיד שהינו בעל מניות  ועלולות להחיל עליו את חוב המס של החברה. יש לזכור שרשויות המס אינן גוף המיומן והנוהג לתת אשראי כך שמידת הטולרנטיות שלהם במידה והסדר החוב מופר היא קטנה מה שעלול לסכן את היחיד בעצימות גבוה במצבים של קשיים תזרימים.

התוצאה הטרגית הנוספת אשר מכה באנשי עסקים רבים בזמן משבר תזרימי היא ההכרה כי עסק אשר הרוויח בשנ מסוימת והפסיד את כל רווחיו בשנה שלאחר מכן עדיין יידרש לשלם  חובות מס בגין רווחי השנה הקודמת שהתפוגגו .

רשויות המס אינן מאפשרות לקזז הפסדים שוטפים אל מול רווחי העבר מאחר והמס מחושב על בסיס שנת מס ספציפית ולא לפי הרווחים המצטברים על פני מספר שנות מס. עסקים רבים כתוצאה ממשטר מס זה עלולים לשלם מיסים על רווחים שאבדו להם כתוצאה ממשבר הקורונה. במקרה זה חוסר שוויוניותה הכלכלית של חלוקת הרווחים בין האזרח למדינה ואי ההתחשבות בהפסדים חדשים כנגד רווחי שנה קודמת תכה בעוז על העסקים הנאבקים לשרוד.

יודגש שמניסיוננו לדאבון הלב לא לכל העסקים יהא את האוויר לנשימה (החמצן התזרימי) כדי לשרוד את השנים הקשות וגם האשראי שיילקח מרשויות המס צפוי לרבוץ כחטוטרת על העסק במשך שנים רבות ולעורר שאלה לגבי כדאיות המשכיות העסק כאשר חלק ניכר מרווחיו מופנה להשבת חובות עבר.

ההמלצה לכל עסק לבצע "ניתוח קר" עם אנשי מקצוע במכירים את התהליכים הצפויים במצבי קושי כלכלי ויסייעו להקטין את החשיפה לסיכונים של העסק תוך נסיון לשקם אותו ולא להעמיק את המשבר בלקיחת התחייבויות נוספות והגדלת חובות המס כדי לממן את הפסדי העסק. אחד הקשיים של משברים עסקיים הינו אי ההכרה במציאות בזמן מה שמגדיל בצורה משמעותית את תקופת היציאה מהמשבר. ככל שההיערכות למשבר מגיעה מוקדם יותר וההכרה במציאות הכלכלית ומציאת הפתרונות לה מגיעה מוקדם יותר כך סיכויי ההבראה ויציאה לעתיד חדש הם גדולים יותר.

להרחבה נוספת ניתן לצפות בהרצאת וידאו שנערכה בבית הספר למיסים "איילת אור" בנוגע לניהול משברי המס בתקופת הקורונה (לחצו כאן)

הכותב שימש כמנהל היחידה לפירוקים ופשיטות רגל במס הכנסה וכפקיד שומה וכיום שותף בפירמת המיסים כהן@כהן

 

דילוג לתוכן