עולמנו דומה כיום לכפר גלובלי בו ניתן להימצא במקום אחד וממנו להשפיע על הנעשה במדינות אחרות ואף ביבשות רחוקות. ההתפתחות הטכנולוגית הענפה אשר במרכזה ניצבים המחשוב והאינטרנט, מאפשרת לנו לבצע את פעולות כאלו בלחיצת כפתור בלבד. כפועל יוצא מן ההתפתחות הזו ניתן להבחין במספר הולך וגדל של גופים- יחידים או חברות, אשר מקיימים עסקים במספר מדינות במקביל וכן בחברות אשר נרשמות במדינה אחת אך פועלות במדינה אחרת.

במקרים כגון אלו, של גופים הפועלים ביותר ממדינה אחת מתעוררת השאלה, כיצד ניתן להסדיר את עניין תשלומי המס באופן אופטימלי, כך שמצד אחד גוף זה לא ייאלץ לשלם מיסים ליותר מאשר מדינה אחת, ומנגד לא ימצא עצמו חשוף לתביעות פליליות בגין חשד להעלמת מס לאחר שלא שילם מס לאף מדינה.

מס כפול

על מנת למנוע היווצרות מצב שכזה ובכדי להסדיר את עניין המיסוי הכפול לגופים הפועלים ביותר מאשר מדינה אחת פותחה: "האמנה למניעת כפל מס". אמנה זו הינה הסכם בין שתי מדינות, המשקף, בין היתר את הסכמת מדינות אלו בדבר חלוקת זכויות המיסוי והקדימות בזכויות אלו לגבי סוגים שונים של הכנסה.

בהתאם לכך, אדם או חברה שיפעלו במקביל בשתי מדינות החתומות ביניהן על אמנת מס יהיו פטורים מהצורך בתשלום מס כפול למדינות אלו מן העבר האחד, ומן העבר השני הם לא יוכלו להשתמש באחת מהמדינות הללו כמקלט מס מפני המדינה השניה, זאת לאור העובדה שמדינות אלו קבעו לעצמן כללים ברורים ומפורטים המסדירים את עניין תשלום חובות המס לפועלים ולשוהים בשטחן, במסגרת אמנת המס.

 

סוגי מיסוי בחברות בינלאומיות:

מיסוי פרסונלי– המיסוי הפרסונלי מתייחס לתושבותו של הגוף המחויב במס. במידה ומדובר באדם, הרי שאם "מרכז חייו" של אותו אדם היה במדינה מסוימת אזי יהיה עליו לשלם לאותה מדינה את המיסים על רווחיו. מרכז חייו- הכוונה היא שברוב ימות השנה היה אותו אדם במדינה זו. במידה ומדובר בתאגיד כגון חברה בע"מ אזי יחול המיסוי הפרסונלי על החברה במידה והיא נרשמה ע"י רשם החברות שבאותה המדינה. שיטת מיסוי זו נהוגה במדינת ישראל.

מיסוי טריטוריאלי–  שיטת המיסוי הטריטוריאלי מתייחסת לביצוע העסקאות בשטחה הריבוני של המדינה. כל עסקה אשר נעשתה בשטחה של המדינה מחויבת במס. ע"פ שיטה זו אין משמעות לזהות הגופים המעורבים בעסקה אלא אך ורק למקום בו היא התבצעה. שיטת מיסוי זו נהוגה בין היתר בארצות הברית.

על החשיפה למיסוי כפול ניתן ללמוד  במצב בו על אדם מסוים יחולו למעשה שתי מערכות מיסים בבת אחת. לדוגמא אדם אשר נמצא רוב ימיו במדינה הנוהגת במיסוי הפרסונלי, ובאותו זמן מבצע עסקה בשטחה של מדינה הנוהגת בשיטה הטריטוריאלית. שתי המדינות ידרשו את תשלום המס על אותה עיסקה ובכך יגרם כפל מס. עם זאת, במידה ובין המדינות קיימת אמנת כפל מס הרי שהוא יחויב בתשלום רק פעם אחת, הכל בהתאם לאמור באמנה.

תכנון מס בינלאומי הינו שכיח במצבים בהם ניתנים שירותים בחו"ל על ידי חברה והתכנון נועד להינות מיתרונות המיסוי המוצעות על ידי מדינות שונות בעולם למתן שירותים דרכם ומבלי שהדבר יתנגש עם מדינת התושבות של בעלי מניות בחברה או של אורגנים בחברה מספקת השירותים.

עורך דין קובי כהן

עו"ד קובי כהן עוסק ביצוג מול רשויות המס בהליכי גבייה, ביטול עיקולים, פריסת חובות והגעה להסדרי חוב, אי קבלת אישור לפתיחת עסק חדש בגין חוב וקבלת אישורים לפטור מניכוי מס במקור וערעורים על דרישת חוב מכוח הוראות סעיף 119א' לפקודת מס הכנסה. עו"ד כהן הנו פקיד שומה לשעבר ומנהל היחידה הארצית לשומה לשעבר ברשות המיסים. כיום משמש כמרצה בתחומי המס בפני פורומים של לשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון, וחבר בצוות התגובות של לשכת עורכי הדין בענייני חקיקת מס ושותף בצוות הדיונים עם רשויות המס בישראל לשם עיצוב חקיקת המס בישראל.

 

 לקבלת ייעוץ ראשוני צרו קשר עם משרדנו בטל': 03-5296666  או בדוא"ל: office@taxfirm.co.il