מהו תכנון מס?

תכנון מס הינו פעולה המאפשרת לנישום (אדם החייב בתשלום מס לרשויות המס השונות) לשלם סכום מס מופחת  על ידי שימוש בכלים הנתונים לו על ידי מערכת החוק והמשפט. תכנון מס מתבסס על העובדה שהחקיקה העוסקת בדיני המיסים במדינת ישראל הינה חקיקה סבוכה ומורכבת ועל כן, במקרים רבים קיימת יותר מדרך אחת לפרש את דיני המיסים הקבועים בחוק. תכנון מס הינו פעולה חוקית והוא נעשה באמצעות שימוש בהוראות החוק עצמו ובאמצעות הפרצות והחסרים (לאקונות) הקיימים בו.

בתי המשפט בישראל מכירים ואף מצדיקים את מושג תכנון מס. ניתן לראות זאת בע"פ 1182/99 אליהו הורוביץ נ' מדינת ישראל (פס"ד פרומדיקו), שם נקבע כי ככל ש"מערימים על החוק באמצעות החוק גופו", הרי שתכנון מס הינו פעולה חוקית ולגיטימית. מנקודת מבטו של הנישום, תכנון מס נכון ויעיל יוביל לתוצאות האופטימליות בנוגע לחבותו בתשלום המיסים, ויגרום לכך שהוא ישלם סכום מס נמוך ככל הניתן בהתבסס על החקיקה והפסיקה הקיימות בישראל.

 

הפחתת מס

חשוב מאד להבחין בין תכנון מס המהווה, כאמור, פעולה חוקית ולגיטימית, ובין הפחתת מס, האסורה ע"פ חוק. הפחתת מס נעשית לרוב על ידי שימוש באמצעים שאין מאחוריהם כל טעם כלכלי, כאשר הדוגמה הבולטת לכך הינה ביצוע עסקאות מלאכותיות. עסקה מלאכותית הינה פעולה שמטרתה העיקרית היא הפחתת נטל המס, ומעבר למטרה זו אין כל הצדקה אחרת לקיומה. במקרה של עסקה מלאכותית יפסוק בית המשפט כי תיאור העסקה אותה תיאר הנישום אינו משקף את מהות העסקה וכי בפועל, נעשתה עסקה אחרת מזו שתוארה על ידי הנישום.

במקרה של ביצוע פעולה מלאכותית, קובע סעיף 86 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] כי במידה ופקיד השומה סבור כי מטרתה של עסקה מסוימת הינה להתחמק או להפחית את תשלום המס, רשאי פקיד השומה להתעלם מהעסקה האמורה ועל ידי כך לגרום לנישום לשלם את המס אותו היה משלם לולא היה מבצע את העסקה המלאכותית.

חוות דעת ממומחה מס

תכנון מס מתבצע על ידי מתן חוות דעת של מומחה מתחום המיסים אשר מכיר לעומק את דיני המיסים ואת שיעורי המיסים השונים ובשל כך, ביכולתו לקבוע כיצד ניתן לסווג כל אירוע מס, כלומר, עסקה המחויבת בתשלום מס, כך שהנישום ישלם את שיעור המס הנמוך ביותר מחד גיסא, ומאידך גיסא, פקיד השומה לא יחליט כי מדובר היה כאן בעסקה מלאכותית ובהפחתת מס שאינה לגיטימית.

קיימת חשיבות רבה לעצם קיומה של חוות דעת כזו שכן באפשרותה להגן על הנישום מפני העמדה לדין פלילי בעוון העלמת מס. בעוד שתכנון מס הנעשה באופן עצמאי עלול להיחשב על ידי פקיד השומה, ולאחר מכן על ידי ביהמ"ש, להפחתת מס ואף להעלמת מס בלתי חוקית, הרי שתכנון מס הנעשה על ידי מומחה בתחום לא יתפרש כהעלמת מס ובמקרה של מחלוקת עם פקיד בשומה הרי שסוגיה זו תעבור לערכאה אזרחית ולא לערכאה פלילית.

עורך דין קובי כהן

עו"ד קובי כהן עוסק בייצוג מול רשויות המס בהליכי גבייה, ביטול עיקולים, פריסת חובות והגעה להסדרי חוב, אי קבלת אישור לפתיחת עסק חדש בגין חוב וקבלת אישורים לפטור מניכוי מס במקור וערעורים על דרישת חוב מכוח הוראות סעיף 119א' לפקודת מס הכנסה. עו"ד כהן הנו פקיד שומה לשעבר ומנהל היחידה הארצית לשומה לשעבר ברשות המיסים. כיום משמש כמרצה בתחומי המס בפני פורומים של לשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון, וחבר בצוות התגובות של לשכת עורכי הדין בענייני חקיקת מס ושותף בצוות הדיונים עם רשויות המס בישראל לשם עיצוב חקיקת המס בישראל.

 

 לקבלת ייעוץ ראשוני צרו קשר עם משרדנו בטל': 03-5296666  או בדוא"ל: office@taxfirm.co.il