המשמעות של אי הגשת דוחות כספיים במועד לרשויות המס גוררת אחריה אפשרות להגשת כתב אישום פלילי כנגד מי שהיה מחויב או היה אחראי להגשת הדו"חות.
מדיניות רשויות המס היא סובלנית באופן יחסי כלפי מי שאינו מגיש דוחותיו במועד ואיחור קל לא יוביל חקירה פלילית. אף על פי כן איחור משמעותי יחד עם מקרים של אי הגשת יותר מדו"ח יכולה להביא לשני מסלולים פליליים:

 

המסלול הראשון הינו קנס מנהלי בגין אי הגשת דו"ח. המסלול של הקנס המנהלי מהווה תחליף לכתב אישום פלילי בעבירות טכניות כמו אי הגשת דו"ח במועד. המחיר הינו הטלת קנס במקום הגשת כתב האישום הפלילי. אפשרות זו אינה עומדת למי שכבר קיבל קנס מנהלי על אותה עבירה.

 המסלול השני הינו חקירה פלילית שלאחריה יוגש כתב אישום פלילי.
הענישה הינה מגוונת ויש מקרים אף שנאשמים באי הגשת דו"חות מגיעים לעונשי מאסר והכל על פי הנסיבות.

גם במידה והוגש כתב אישום פלילי קיימות אפשרויות חילוץ מפני הענישה הפלילית בנסיבות מסוימות לדוגמא המרת כתב האישום הפלילי בכופר או הסרת מחדלים ובקשה לביטול כתב האישום.

 

יתירה מזו, אי הגשת דוחות כספיים במועד על אף שהיא מהווה בראש ובראשונה עבירה פלילית יש לה השלכות אזרחיות. בהיעדרו של דו"ח יכול לקבוע פקיד השומה את חיוב המס לאותה שנה, על פי מיטב שפיטתו, דבר שיגרום לחיובי מס עצומים וחסרי פרופורציה לחייב בהגשת הדו"ח.

 

קיימים מקרים שאין בידי מגיש הדו"ח להגיש דוחות מבוקרים על פי דרישת רשויות המס. במקרים אלו שיקול הדעת של רשות המיסים הינו רחב ביותר וקיימים מקרים שבהם קבלת הדוחות, הגם שאינם מבוקרים כדבעי, מאפשרת את הסרת החרב הפלילית מעל ראשו של החייב.

 ניהול נכון מול רשויות המס עשוי לחסוך סיכון של עונשי מאסר ארוכים המתרבים בשנים האחרונות יחד עם צמצום חיובי המס אשר יושתו כנגד החייב בהגשת הדו"ח.

 

עורך דין קובי כהן

עו"ד קובי כהן עוסק בייצוג מול רשויות המס ייצוג בהליכי מיסוי פלילי לרבות הגשת בקשת כופר ושימוע ומגוון  פתרונות מתקדמים לעסקים כחלק מתכנון מס מקדים לשם חיובי מס מופחתים לרבות הכנת חוות דעת לשם צמצום החשיפה הפלילית בתכנון המס. עו"ד כהן הנו פקיד שומה לשעבר ומנהל היחידה הארצית לשומה לשעבר ברשות המיסים. כיום משמש כמרצה בתחומי המס בפני פורומים של לשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון, וחבר בצוות התגובות של לשכת עורכי הדין בענייני חקיקת מס ושותף בצוות הדיונים עם רשויות המס בישראל לשם עיצוב חקיקת המס בישראל.

 

 לקבלת ייעוץ ראשוני צרו קשר עם משרדנו בטל': 03-5296666  או בדוא"ל: office@taxfirm.co.il