שימו לב משכירי דירות מגורים


משכירי דירות מגורים להם יש מספר גדול של דירות ומשלמים מס הכנסה מדירות על הכנסות השכירות  בשיעור של עשרה אחוז בלבד עשויים להיות מופתעים. רשויות המס פועלות במסגרת מבצע מודיעיני רחב היקף לאיתור משכירי דירות מגורים בהיקפים גדולים.

משכירי דירות שלהם יש עשר דירות או יותר יכול והכנסות השכירות יסווגו כעסק על ידי פקיד השומה.

המשמעות שתחת שיעור מס הכנסה מדירות מוטב של עשרה אחוז בלבד יידרשו שוכרי דירות מגורים לשלם עד חמישים אחוז מהכנסותיהם כמס לשלם מס ערך מוסף ולשלם ביטוח לאומי על הכנסות אלו. הדבר עלול לגרום לחיובי מס גבוהים ובלתי צפויים.

יש לזכור כי כמות הדירות הפעילות אשר נעשית לשם תחזוקתם היקף הפעילות הנדרש לשם כך, אחזקת בעלי מקצוע, פעילות גבייה יכולות לעלות לכדי מבחני עסק אשר נקבעו בפסיקה ולהכריע את הכף לטובת חיובי מס גבוהים בהרבה מחיובי המס המוטבים.

לבעלי דירות להשכרה אשר להם הכנסות שכירות ומבקשים לצמצם את חשיפת המס לפעול על פי הכללים אשר נקבעו בפסיקה ולכלכל את מעשיהם בדרך אשר לא תפעל לרעתם כאשר יקראו לדיוני שומה בפני פקיד השומה.

אם נקראתם לדיוני שומה מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום המיסוי אשר יציג את עמדתכם מול רשויות המסד

 

עורך דין קובי כהן

עו"ד קובי כהן עוסק ביצוג מול רשויות המס בהליכי גבייה, ביטול עיקולים, פריסת חובות והגעה להסדרי חוב, אי קבלת אישור לפתיחת עסק חדש בגין חוב וקבלת אישורים לפטור מניכוי מס במקור וערעורים על דרישת חוב מכוח הוראות סעיף 119א' לפקודת מס הכנסה. עו"ד כהן הנו פקיד שומה לשעבר ומנהל היחידה הארצית לשומה לשעבר ברשות המיסים. כיום משמש כמרצה בתחומי המס בפני פורומים של לשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון, וחבר בצוות התגובות של לשכת עורכי הדין בענייני חקיקת מס ושותף בצוות הדיונים עם רשויות המס בישראל לשם עיצוב חקיקת המס בישראל.

 

 לקבלת ייעוץ ראשוני צרו קשר עם משרדנו בטל': 03-5296666  או בדוא"ל: office@taxfirm.co.il