הכנסה עסקית ולא הכנסה הונית- סיפורו של רפאל מגיד 

רפאל מגיד, לשעבר מנהל ההשקעות של חברת הביטוח אררט, צבר רווח של כ- 1.8 מליון ₪ מניירות ערך. באותן שנים ההכנסות של משקיעים פרטיים ממסחר בבורסה היו פטורות ממס. אף על פי כן, מס הכנסה "תבע את חלקו", בטענה שהכנסותיו של מגיד היו למעשה הכנסות עסקיות ולא הכנסות הוניות ולפיכך רווחיו חייבים במס ככל עצמאי בשיעורי מס המגיעים עד 50 אחוז מהרווח. מגיד מחה, אך לשווא. בימ"ש העליון דחה את ערעורו (ע"א 9187/06 מגיד נ' פקיד שומה פתח תקווה (16.3.2009)).

 רשות המיסים מייצרת מהלך לאיתור רווחי הון שלא דווחו

בעקבות פרשת מגיד "נפתח לרשות המסים התיאבון", והיא החלה לחפש במרץ אנשים אשר יצרו רווחים מקניה ומכירה של ניירות ערך וסיווג הרווחים כהכנסות עסקיות.

 המהלך האחרון  בפעילותה של רשות המסים בנושא: הינו תיקון בתקנות מס הכנס ולפיו מי שמחזור המכירות השנתי שלו מני"ע הנסחרים בבורסה הוא יותר מ–811,560 ש"ח (800,000 ש"ח צמודים למדד 2013) חייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.
המטרה הינה להרחיב את מעגל המדווחים אשר להם יש רווחים מניירות ערך ובכך לסייע באיתור סוחרי ניירות ערך ומיסויים בשיעורי מס המגיעים עד לשיעור של מחצית מרווחיהם.

 

מדוע רשות המיסים מתאמצת לאתר נישומים שלא דיווחו על רווחי הון

 

הקורא התמים עשוי לתמוה מהי המוטיבציה של רשות המסים בנושא. הרי בניגוד למצב בשנות ה-90, מאז שנת 2003 רווחים מניירות ערך של סוחרים פרטיים חייבים במס. אלא ששיעור המס על רווחים אלו עומד על שיעור מס מוטב של 25% בלבד, לעומת מס שולי מירבי של 50% על הכנסות עסקיות של יחידים.

כך למשל אדם אשר המגיע לשיעורי מס של 50 אחוז אם צבר רווח מצטבר של 1000,000 ₪, בשנה מסוימת, הבנק ינכה לו במקור מרווחיו מס בשיעור של 25%, כלומר 250,000ש"ח [1]. אם פקיד השומה יקבע כי אותו אדם הוא למעשה "סוחר מקצועי" בניירות ערך, משמעות הדבר שהוא יקבע, כי עליו לשלם מס בסכום של 500,000 ש"ח, במקום 250,000 ₪.

 

אם עד היום התקשתה רשות המסים לאתר "סוחרים מקצועיים" בניירות ערך הפועלים באופן פרטי, הרי שהתקנה החדשה תקל באופן משמעותי על פעילותה. קל מאד להגיע למחזור מכירות (לא רווח) שנתי של 800,000 ש"ח. כך לדוגמא, משקיע פרטי שלו תיק בסך 200,000 ש"ח, אשר ישנה את הרכבו באופן מלא מדי רבעון (3 חודשים), בהמלצת יועץ ההשקעות שלו, יגיע בקלות למחזור מכירות כזה.  קל וחומר משקיע המשנה את תיק ההשקעות שלו מדי שבוע. אותו אדם כבר לא יהיה "מתחת לראדאר" של מס הכנסה, ועשוי להדרש להוכיח בעצמו לפקיד השומה, כי פעילותו לא הגיעה לכדי עסק.

 החוק עומד לצידן של רשויות המס

יש לשים לב שאי קיום הדרישה להגיש דו"ח למס הכנסה על פי התקנות מהווה עבירה פלילית ולכן חובה על מי שחורג ממחזור המכירות של ניירות ערך אשר נקבע בתקנות להגיש דו"ח מלא למס הכנסה על הכנסותיו.

בישראל יש עשרות אלפי אזרחים הסוחרים בניירות ערך אשר לא מדווחים לרשויות המס על פעילותם התכופה בניירות ערך. רבים מהם הם שכירים הרואים בכך תחביב או השלמת הכנסה. חלקם פנסיונרים שמשקיעים את כספם בבורסה כדי להנות מתשואה טובה יותר מהתשואה האפסית שמציעים כיום הבנקים.

 

החשיפות העומדות בפני המשקיעים בניירות ערך הינה כפולה:

האחת הינה חשיפה פלילית מעצם אי דיווח על הכנסותיהם כהכנסות אשר נוצרו בעסק או במשלח יד על פי המבחנים אשר נקבעו בפסיקה.

החשיפה השנייה שהינה לא פחות כואבת היא החשיפה לתוספות מס משמעותיות אותם ידרוש מס הכנסה ואשר יכולות להגיע עד ל – 25 אחוז מהרווחים מניירות ערך בנוסף למס שכבר שולם באמצעות ניכוי המס במקור.

 ההמלצה לפיכך הינה לכל משקיע שפעילותו בשוק ההון אינה פסיבית גרידא להצטייד בחוות דעת מקצועית לפיה פעילותו בבורסה אינה בגדר עסק. הדברים אמורים גם לגבי משקיעים אשר הסתפקו בעבר (בשנות המס 2007-2012) בדיווח פסיבי על רווחי הון באמצעות הבנקים.

 

הקריטריונים לסיווג הרווחים מניירות ערך כרווחים שהושגו מעסק או מרווח הון נקבעו בפסק דין מגיד ובפסקי דין נוספים . לא מדובר בכלל בודד, אלא בסוללה של מבחנים המשמשים לאבחנה האם מדובר ברווח הון או בהכנסה מעסק. מאחר ומדובר במבחנים גמישים (ובחלקם אף עמומים) חשוב להצטייד בחוות דעת מקצועית.

 

בקליפת האגוז נציין, כי ככל שפעילות המשקיע היא אינטנסיבית יותר (מבחינת תדירות העסקאות והיקפן הכספי),  ככל שהוא משקיע בנכסים מסוכנים יותר (כדוגמת אופציות) וככל שלמשקיע יש מומחיות בשוק ההון, גדלים הסיכויים שפעילותו תחשב עסקית, כלומר חייבת במס גבוה עד 50 אחוז מהרווח. נעיר שלעניין המומחיות נקבע בפסיקה, כי אין צורך להיות "בעל מקצוע" של ממש כדוגמת מגיד, אלא די לצבור ידע בתחום (כ"תחביב") ואף די ב"מומחיות שילוחית", כלומר להעזר במומחה אשר יקבל את החלטות ההשקעה עבורך.

 

נסכם  כי למרות שעל פניו התקנה החדשה היא לגיטימית  ונועדה לתפוס סוחרים "אמיתיים" המעלימים את הכנסותיהם, הרי שאם לשפוט על פי התנהגות רשות המסים כלפי "סוחרים מזדמנים" בתחום הנדל"ן, גדולים הסיכויים שגם כאן ידה של רשות המסים תהיה "קלה על ההדק", והיא תוציא בקלות שומות גם לאזרחים תמימים, אשר ביקשו רק "להשלים הכנסה" בבורסה. מי שמפיק רווח בשוק ההון ללא דיווח הכנסות של מיליונים צפוי גם לסנקציות פליליות. מומלץ לכן למשקיעים שהנושא רלוונטי עבורם להיערך בהתאם ולפנות לקבלת יעוץ מקצועי בנושא.

 

 

[1] יש להניח שסכום הרווחים החייבים במס יהיה מעט נמוך יותר, מפני שחיוב במס הוא על רווחים ראליים בלבד.