חדש !!! – ניתן לגלות למס הכנסה על נכסים והכנסות בחו"ל שלא דווחו ולקבל הגנה פלילית

 

לאחרונה (7.9.2014) פרסמה רשות המסים הוראת שעה אשר מרכזה הינה שני מסלולים יחודיים אשר יהיו תקפים למשך פרק זמן מוגבל בלבד (עד ספטמבר 2015):

  1. בקשה אנונימית לגילוי מרצון.
  2. מסלול מקוצר לגילוי מרצון.

מהו הליך גילוי מרצון ?

ככלל הליך גילוי מרצון משמעו שאדם מגיע מרצונו החופשי לרשויות המס ומדווח להן על קיומן של הכנסות שעליהן לא דיווח בעבר לרשויות המס. הוראת השעה חלה רק על הכנסות פסיביות של ישראלים בחו"ל. הכוונה היא בעיקר להכנסות מריבית, דיבידנד ודמי שכירות שהתקבלו מחברות בחו"ל או מנכסים בחו"ל. כדי להנות מהוראת השעה יש להראות, כי מדובר בהכנסה מ"נכס חוץ" שהתקבל בירושה או במתנה מתושב חוץ, או בנכס שנרכש מכספים ששולם בגינם מס בישראל (או שהם היו פטורים), או שמדובר בנכס שחבות המס בגינו נוצרה רק בעקבות הרפורמה של שנת 2003 (המעבר לשיטה פרסונאלית לפיה תושבי ישראל חייבים במס על כל הכנסה, גם אם היא הופקה או התקבלה בחו"ל).

גם נישום שהיו לו הכנסות עסקיות שלא דווחו (בין אם בארץ ובין אם בחו"ל) יוכל להנות מהליך הגילוי מרצון אך זה יעשה בהתאם לנוהל הרגיל.

מה מונע מרשויות המס לפתוח בחקירה פלילית לאחר שגיליתי להן על ההכנסות?

לב העסקה בהליך גילוי מרצון הינו: "בוא וגלה לנו את מעשיך האסורים ואנו מצדנו לא נחקור אותך ובוודאי לא נפעל להגשת כתב אישום כנגדך". ההגנה הפלילית הינה מוחלטת כפוף להסדרת חוב המס ואישור הגילוי מרצון.

 

 

בקשה אנונימית לגילוי מרצון

הגילוי האנונימי מאפשר לעורך דין אשרמייצג אותך מול רשויות המס לפנות לרשויות המס בשמך מבלי לגלות להן את זהותך. היתרון הינה היכולת לשאת ולתת על סכום המס שישולם בהליך הגילוי מרצון ללא החשש שאם לא ישולם המס הנדרש לא תינתן ההגנה הפלילית.

למעשה תוכל לקבל תשובה לשאלה: "כמה זה יעלה לי" עוד לפני שתחליט את ההחלטה הסופית אם לגלות את שמך לרשויות המס כמי שלא דיווח על הכנסותיו. מאחר שההליך הוא אנונימי הנך רשאי לאחר קביעת סכומיהמס הסופיים להחליט שלא למסור את שמך לרשויות המס ולא לתת גילוי.

יודגש, כי גם הבקשה האנונימית חייבת לכלול גילוי של העובדות העיקריות, אופי ההכנסה וסכומיה המדויקים בכל שנה.

כמה זמן נמשך הליך גילוי מרצון אנונימי

לפי הוראת השעה ינתנו 90 יום (במקרים חריגים רשאית רשות המסים להאריך את התקופה ב-90 יום נוספים) לסיים את ההליך האנונימי מול פקיד השומה. מטרת הזמן הקצר שנקבע הינו לשם זירוז ההליך שהתארך בעבר לעיתים גם למספר שנים.

מסלול מקוצר לגילוי מרצון

אם סך ההון שנכלל בבקשה לגילוי מרצון אינו עולה על 2 מיליון ש"ח וההכנסה החייבת (המצטברת) הנובעת ממנו אינה עולה על 500,000 ש"ח בשנות הגילוי מרצון, ניתן להגיש את הבקשה לגילוי מרצון במסלול מקוצר. צורת הבקשה היא דומה והיא תוגש בצורה דומה, אלא שבמקרה זה לא רק שיש לציין בה במפורש את שם הנישום, אלא שיש גם לצרף דוחות שנתיים מתוקנים הכוללים את ההכנסות להן נותנים גילוי.

היתרון של המסלול המקוצר כי במידה וההליך מתאים לגילוי מרצון ועומד בתנאיו הנישום מקבל הגנה פלילית אוטומטית אם ישלם את חוב המס עליו דיווח במסגרת הגילוי מרצון (כולל הפרשי הצמדה וריבית) וללא קשר לעמדת פקיד השומה ביחס למס שהיה צריך להשתלם.

החיסרון של ההליך שהינו הליך לא אנונימי ואין ודאות לגובה המס שידרש על ידי פקיד השומה. פקיד השומה רשאי (לא חייב) לבצע הליכי בדיקה ולדרוש תוספות מס ביחס למס אשר דווח על ידי הנישום.

ביצוע הליך הגילוי מרצון – חשיבות הפניה לעורך דין המתמחה במיסוי

בקשה אנונימית ניתן להגיש אך ורק באמצעות מייצג, כגון עורך דין המתמחה במיסוי.  עורך הדיןינסח את הבקשה לגילוי מרצון אשר תהווה את הבסיס לקביעת גובה המס. מטבע הדברים חשוב מאד לבחור עורך דין אשר יש לו ניסיון בהליכי שומה אזרחיים ואשר יש לו נסיון מוכח בהליכי שומה אזרחיים. גם בקשה במסלול המקוצר מומלץ להגיש באמצעות עורך דין (למרות שאין חובה כזו).

יתרון השימוש בעו"ד בהליך הגילוי מרצון נובעת מהעובדה כי על פי חוק, מידע שעובר ביןהלקוח לעורך דין הינו חסוי ומוגן, זאת בניגוד למעמדו של רואה חשבון לדוגמא (רואה חשבון עשוי להיות מחויב למסורלרשויות האכיפה את כל המידע אשר מצוי בידו).

קיזוז הפסדים וחשיבות קבלת יעוץ מתאים

יתכנו מצבים בהם הפעילות שלא דווחה יצרה דווקא הפסד ולא רווח בחלק מהשנים. במקרה זה יש משנה חשיבות לקבלת יעוץ מקצועי לפני הגשת הבקשה, שכן בהתאם להוראת השעה קיזוז הפסדים יתאפשר אך ורק במסגרת בקשת הגילוי מרצון.

 

 

 

כתבות רלוונטיות:

כתבה מהעיתון גלובס מיום 01/06/14 במסגרתה רואיין עו"ד קובי כהן בנושא דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000943281&fid=829&fromsend2friend=1

ראיון במסגרת ערוץ המיסים על המהלכים של רשות המיסים לאיתור מעלימי מס והליך הגילוי מרצון:

https://www.youtube.com/watch?v=YdLxN5ZvGt8/

 

 

 

עו"ד קובי כהן הינו בכיר לשעבר במס הכנסה ואף שימש כפקיד השומה ביחידה הארצית במס הכנסה וכן במספר תפקידי רוחב בכירים ברשות המיסים. כיום משמש עו"ד כהן כמרצה בתחומי המס בפני פורומים של לשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון, חבר בצוות התגובות של לשכת עורכי הדין בענייני חקיקת מס ושותף בצוות הדיונים עם רשויות המס בישראל לשם עיצוב חקיקת המס בישראל.

 לקבלת ייעוץ ראשוני צרו קשר עם משרדנו בטל': 03-5296666  או בדוא"ל coby@taxfirm.co.il

במקרים דחופים ניתן לפנות לנייד מספר:  0506210162