הדיונים עם מס הכנסה עשויים להמשך זמן רב. מהם שלבי התהליך? במי כדאי להעזר בכל שלב ושלב? מהם סיכויי ההצלחה?

 

שלב 0: השומה העצמית

הדיווח למס הכנסה, הן של יחידים והן של חברות, הוא דיווח שנתי. ככלל יש להגיש את הדוח השנתי למס הכנסה עד 31 במאי של השנה העוקבת, כלומר השנה שלאחר השנה אליה מתייחס הדוח (אלא אם התקבלה ארכה ממס הכנסה). הדוח השנתי (יחד עם חישוב המס הנובע ממנו) מהווה השומה העצמית של הנישום. מתום השנה בה הוגשה השומה העצמית עומדות לרשות פקיד השומה 3 שנים לבדיקת השומה (הדוח). אם פקיד השומה לא יחלוק על השומה תוך 3 שנים, היא תהפוך לסופית. בפועל מס הכנסה לא מסוגל לבדוק את רוב הדוחות, אלא רק מדגם קטן.

 

שלב 1: שומה שלב א'

אם פקיד השומה מאשר את השומה העצמית, היא הופכת לשומה 01. כאמור זה דוקא המקרה השכיח. אם פקיד השומה לא מסכים לחלק מהדוח שהגיש הנישום, הוא יזמין אותו בד"כ ל"דיון" על השומה. לדיון כזה רצוי להגיע בלווית איש מקצוע המיומן בתחום (בד"כ עורך דין או רואה חשבון). אם יושג הסכם עם פקיד השומה בשלב זה, תוצא שומה 02 ("שומה בהסכם"). אם לא הושג הסכם בין הנישום לנציגי פקיד השומה, הם יכולים להוציא "שומה לפי מיטב השפיטה" (שומה 03). אם הנישום כלל לא הגיש דוח, פקיד השומה יכול להוציא לו "שומה לפי מיטב השפיטה בהעדר דוח" (04).

 

שלב 2: שומה שלב ב' או השגה

נישום שהוצאה לו שומה לפי מיטב השפיטה יכול להגיש עליה השגה תוך 30 יום. בהשגה ידון נציג אחר מטעם פקיד השומה, שונה מהפקיד שדן בשומה המקורית (בד"כ יהיה זה פקיד בכיר יותר). הדיון בשלב זה אמור להיות פתוח – יש לשמוע את טענות הנישום בנפש חפצה, והפקיד אינו כבול להחלטות הפקיד שקבע את השומה המקורית. יש לשלוח תשובה על ההשגה תוך שנה מיום הגשתה. תוצאת ההשגה היא או שומה בהסכם (07) או שומה סופית לפי מיטב השפיטה (09, או "צו"). בד"כ סיכויי ההצלחה בשלב זה הם גבוהים יחסית, אם מסתייעים באיש מקצוע המכיר את המערכת והמיומן בדיונים עם אנשי מס הכנסה. יש לזכור שככלל יש לפקיד השומה אינטרס להתפשר.

 

שלב 3: ערעור לבית המשפט המחוזי

נישום שהשגתו נדחתה יכול להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי. הערעור יוגש לבימ"ש במחוז בו נמצא פקיד השומה. (ערעור על שומה שהוציא פ"ש ת"א יוגש לבימ"ש המחוזי בת"א, ערעור על שומה שהוציא פ"ש פתח תקווה יוגש לבימ"ש המחוזי בלוד, וכך הלאה). נטל ההוכחה (להוכיח שהשומה אינה מוצדקת) מוטל על הנישום. בערעור ידון בד"כ שופט מחוזי המתמחה במסים (בד"כ אחד מתוך כשני שופטים המתמחים בכך בכל בימ"ש מחוזי). מדובר בהליך אזרחי רגיל (בשינויים המתחייבים). הנישום מיוצג בד"כ ע"י עורך דין, ואילו פקיד השומה אף הוא מיוצג ע"י עו"ד מהמחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה (פרקליטות המחוז) המתמחה בדיוני מס. מומלץ לנסות להגיע להסדר מחוץ לכתלי בימ"ש בשלב זה, שכן ההליכים המשפטיים עשויים להמשך שנים, ובד"כ הסיכויים שבימ"ש יפסוק לטובת הנישום אינם גבוהים, למעט כאשר מדובר במחלוקות עקרוניות.

 

שלב 4: ערעור לבית המשפט העליון

נישום שבימ"ש המחוזי דחה את ערעורו יכול להגיש ערעור לבימ"ש העליון. יש לשים לב שגם פקיד השומה יכול להגיש ערעור לבימ"ש העליון, אם בימ"ש המחוזי פסק בעניין עקרוני (לטעמו של פקיד השומה) לטובת הנישום. פקיד השומה עושים לא אחת שימוש באפשרות זו. בניגוד להליכים דומים אחרים, אין צורך "לבקש רשות" לערער לבימ"ש העליון. הערעור הוא "בזכות". בפועל בימ"ש העליון ידחה על הסף ערעורים שאינם ערעורים בסוגיות עקרוניות, ולכן אין טעם לערער סתם. סיכויי ההצלחה בשלב זה הם נמוכים מאד. קיים הכרח להעזר בעורך דין המיומן בטיעון בפני בימ"ש העליון, שכן את פקיד השומה מייצגים עורכי דין מטעם פרקליטות המדינה. משך הזמן לדיון בערעור הוא כשנתיים.

 

לסיכום אנו רואים, כי הליך הדיון בשומת מס הכנסה עשוי להיות ארוך ומורכב. אך אין הכרח שכך יהיה הדבר. להיפך: רוב הדיונים המוצלחים הם דוקא קצרים. למרות שבד"כ רואה החשבון הוא שמייצג את הנישום בשלבים הראשונים של הדיון, הרי שאם מדובר בנושאים משפטיים עקרוניים, מומלץ לפנות כבר בהתחלה לעורך דין העוסק בדיני מסים והמכיר את אנשי מערכת המס ואת התקדימים בנושא. לעורך דין כזה יהיה קל יחסית להגיע להסדר עם פקיד השומה מבלי שיהיה צורך לנהל הליכים ארוכים ויקרים בבתי המשפט.

 

עו"ד קובי כהן הינו בכיר לשעבר במס הכנסה ואף שימש כפקיד השומה ביחידה הארצית במס הכנסה וכן במספר תפקידי רוחב בכירים ברשות המיסים. כיום משמש עו"ד כהן כמרצה בתחומי המס בפני פורומים של לשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון, חבר בצוות התגובות של לשכת עורכי הדין בענייני חקיקת מס ושותף בצוות הדיונים עם רשויות המס בישראל לשם עיצוב חקיקת המס בישראל.

 לקבלת ייעוץ ראשוני צרו קשר עם משרדנו בטל': 03-5296666  או בדוא"ל coby@taxfirm.co.il

במקרים דחופים ניתן לפנות לנייד מספר:  0506210162