לאחרונה פונים רבים לרשות המיסים בבקשת גילוי מרצון (של הכנסות שלא דווחו בעבר,  בעיקר בחו"ל) בהתאם להוראת השעה שפירסמה רשות המיסים. היתרון העיקרי של הוראת השעה הוא האפשרות להגיש בקשה אנונימית לגילוי מרצון ובדרך זו לבחון את חבות המס בטרם ההחלטה אם למסור את שמו של מחזיק הכספים בחו"ל.

מתוך מידע שהגיע למשרדנו עולה כי לקוחות אשר החלו בהליך גילוי מרצון אנונימי ופנו לרשויות המס בהליך גילוי מרצון בכל זאת נחקרו בחקירה פלילית ויכול שיוגשו כתבי אישום כנגדם.

עוד עולה כי בהליכי גילוי מרצון שבהם פנו לקוחות לרואי חשבון לצורך ביצוע ההליך נאספו מסמכים הקשורים לגילוי מרצון ממשרדי רואה החשבון. מסמכים אלו שנמסרו על ידי הלקוחות לרואה החשבון לצורך הגשת הבקשה לגילוי מרצון צפויים, כפי הנראה, לשמש כראיה במסגרת החקירה המתנהלת על ידי רשויות המס.

לפיכך, עבור לקוחותינו, נבקש להדגיש כי הליך גילוי מרצון  אנונימי אינו נותן הגנה פלילית באופן מידי, אלא רק לאחר שזהות מגיש הבקשה נחשפת וניתן אישור למגיש הבקשה על ידי רשויות המס כי הוא מוגן פלילית.

תשומת לבכם כי אם הבקשה לגילוי מרצון מוגשת באמצעות מייצגים שאינם זכאים לחסינות (רואי חשבון או יועצי מס) אזי אנשי רשות המסים רשאים לצוות על המייצג להמציא להם מידית את כל החומר (המרשיע) הנוגע לבקשת הגילוי מרצון. כלומר, לא רק שלנישום לא תוקנה חסינות במקרה זה, אלא שהמידע שהיווה את הבסיס לבקשה לגילוי מרצון עשוי לסייע להעמדתו לדין פלילי של אותו אדם.

יודגש כי במקרים בו קיים חשש כי עלה שמו של אדם בחקירה של רשות המסים, מומלץ להיוועץ עם עורך דין בטרם נקיטת הליך גילוי מרצון אשר עלול להרע את מצבו המשפטי.

עו"ד קובי כהן הינו בכיר לשעבר במס הכנסה ואף שימש כפקיד השומה ביחידה הארצית במס הכנסה וכן במספר תפקידי רוחב בכירים ברשות המיסים. כיום משמש עו"ד כהן כמרצה בתחומי המס בפני פורומים של לשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון, חבר בצוות התגובות של לשכת עורכי הדין בענייני חקיקת מס ושותף בצוות הדיונים עם רשויות המס בישראל לשם עיצוב חקיקת המס בישראל.

לקבלת ייעוץ ראשוני צרו קשר עם משרדנו בטל': 03-5296666  או בדוא"ל coby@taxfirm.co.il במקרים דחופים ניתן לפנות לנייד מספר:  0506210162