לאחרונה פונים רבים לרשות המיסים בבקשת גילוי מרצון (של הכנסות שלא דווחו בעבר,  בעיקר בחו"ל) בהתאם להוראת השעה שפירסמה רשות המיסים. כזכור, היתרון העיקרי של הוראת השעה הוא האפשרות להגיש בקשה אנונימית לגילוי מרצון. המשמעות המעשית של הגשת בקשה אנונימית היא שבקשה כזו חייבת להיות מוגשת מעצם טבעה לרשות המסים באמצעות מייצג: המייצג יפנה לרשות תוך תיאור העובדות, אך ללא ציון פרטיו המזהים של הנישום. רק אם הבקשה תאושר לשביעות רצונו, יגלה המייצג לרשות את פרטי הנישום ויגיש דוחות מלאים על הכנסותיו.

האם ניתן לפנות לשם כך לכל מייצג? תאורטית כן, אבל באופן מעשי רצוי מאד לעשות זאת רק באמצעות עורך דין, ולא באמצעות רואה חשבון או יועץ מס, כפי שנסביר להלן.

ראשית יש לזכור, כי רואה  חשבון (או יועץ מס) בניגוד לעורך דין, לא נהנה מחסיון על מידע הנמסר לו ע"י לקוחו. לאור זאת רואה החשבון עשוי להדרש בבוא היום למסור את המידע בפני רשות המיסים. אומנם אם התהליך יתנהל כמתוכנן, רואה החשבון לא צפוי להחקר ע"י רשות המסים, אך כבר קרו מקרים בהן "ארעו תקלות", אם באשמת המייצג ואם באשמת הלקוחות, או אם בשל ארועים לא צפויים אחרים, אשר הביאו לידיעת רשות המסים מידע שהוביל לפתיחת חקירה. כך למשל קרה בפרשת אביגדור יצחקי, בה גם רואה החשבון וגם הלקוחות מצאו את עצמם כנחקרים ונאשמים.

שנית, אם מדובר ברואה החשבון או ביועץ המס המייצגים את הנישום באופן שוטף, הגשת הבקשה לגילוי מרצון מכניסה אותם למלכוד כפול. ברגע שהם יודעים על מקור ההכנסה שהוסתר עד כה, חל עליהם איסור אתי ואולי גם פלילי להגיש דוחות שלא כלול בהם מקור ההכנסה "החדש", אחרת הם יחשבו כמסייעים לדבר עבירה. הגשת דוח שנתי שכולל את מקור ההכנסה משמעה כמובן ויתור על ההטבות שבהליך הגילוי מרצון. מנגד, אם המייצג (רואה החשבון או יועץ המס) יתפטר מיצוג הלקוח, ההתפטרות כשלעצמה עלולה לעורר שאלות מצד רשות המסים ואף עשויה להחיש את הליך הביקורת.

לאור זאת מומלץ במקרים בהם קיימת חשיפה פלילית אפשרית לרבות הליכי גילוי מרצון להתייעץ תחילה  עם עורך דין שמומחיותו היא בתחום המס בלבד. עורך הדין, בניגוד למייצגים אחרים, נהנה מחסיון מלא לגבי המידע שהועבר אליו ע"י הלקוח, זאת גם במקרה שתפתח חלילה חקירה פלילית. עורך הדין לא יחליף את המייצג השוטף (רואה החשבון), אלא יפעל יחד איתו ובתיאום איתו. יודגש כמובן שגם עורך הדין לא רשאי לסייע לנישום לבצע עבירות פליליות נוספות, ולכן על הנישום לגלות לו את כל הנתונים ולאפשר לו להגיש בקשה אותנטית לגילוי מרצון.

עו"ד קובי כהן הינו בכיר לשעבר במס הכנסה ואף שימש כפקיד השומה ביחידה הארצית במס הכנסה וכן במספר תפקידי רוחב בכירים ברשות המיסים. כיום משמש עו"ד כהן כמרצה בתחומי המס בפני פורומים של לשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון, חבר בצוות התגובות של לשכת עורכי הדין בענייני חקיקת מס ושותף בצוות הדיונים עם רשויות המס בישראל לשם עיצוב חקיקת המס בישראל.

לקבלת ייעוץ ראשוני צרו קשר עם משרדנו בטל': 03-5296666  או בדוא"ל coby@taxfirm.co.il במקרים דחופים ניתן לפנות לנייד מספר:  0506210162