בשלושת החודשים האחרונים פונים רבים לרשות המיסים בבקשת גילוי מרצון (של הכנסות שלא דווחו בעבר,  בעיקר בחו"ל) בהתאם להוראת השעה שפירסמה רשות המיסים. כזכור, פרט למסלול "הרגיל" של גילוי מרצון אשר היה קיים בעבר, במסגרת הוראת השעה התקפה למשך שנה מיום פירסומה (כלומר עד ספטמבר 2015), ניתן להגיש בקשה אנונימית לגילוי מרצון  או בקשה לגילוי מרצון במסלול המקוצר. המסלול המקוצר מיועד לטיפול בבקשות לגילוי מרצון שההון הנכלל בגדרן אינו עולה על 2 מיליון ש"ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ש"ח בשנות הדיווח. להלן נסקור את עיקרי הוראת הביצוע. ברמה הטכנית נקבע, כי כל הבקשות יוגשו באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד לכתובת דוא"ל יעודית שהוקצתה לכך ברשות המסים.  במענה לכל מייל יקבל המבקש מספר בקשה אשר ילווה אותו בהמשך התהליך.  הוראת הביצוע מדגישה, כי למרות שהטיפול הראשוני בכל הבקשות יעשה ע"י הסמנכ"ל הבכיר לחקירות ולמודיעין, עיקר הטיפול בהן יעשה ע"י מפקחים יעודיים שימונו לכך בכל פקיד שומה. (כל בקשה תופנה למשרד השומה הרלוונטי בהתאם למקום בו מתנהל תיקו של הנישום).

גילוי מרצון : המסלול הרגיל:

סמנכ"ל החקירות (באמצעות עוזריו) יבדוק תחילה האם הבקשה (בקשת גילוי מרצון) עומדת בתנאי הנוהל. אם היא אכן עומדת בו, הוא ישלח למבקש אישור על כך ויעביר את הבקשה לפקיד השומה. אם הבקשה לא עומדת בתנאים, תשלח למבקש הודעת דחיה. מרגע העברת הבקשה לפקיד השומה אמור המפקח הרלוונטי לסיים את הטיפול בבקשה (תוך עריכת דיון מתאים עם מייצג הנישום) תוך 90 יום, ועליו לדווח להנהלת הרשות על תוצאות ההליך. (במקרים חריגים ניתן להאריך את התקופה).

גילוי מרצון : המסלול האנונימי:

הטיפול הראשוני בבקשה יהיה דומה לזה של המסלול הרגיל, אלא שהטיפול הראשוני  ע"י המפקחים האזרחיים בפקיד השומה (קרי ברור חבות המס) יעשה מבלי לדעת את זהות הנישום (זאת גם תוך 90 יום). לאחר שלב זה יחשוף המייצג את פרטי הנישום המבקש, או בפני הסמנכ"ל לחקירות או בפני פקיד השומה הרלוונטי. על המבקש להתחייב לשלם את חוב המס תוך 30 יום ממועד חתימת ההסכם.

גילוי מרצון : המסלול המקוצר:

במסלול זה נדרש המבקש להגיש, עם הגשת הבקשה, דוחות שנתיים מתוקנים לשנות הגילוי (או דוחות רלוונטים), ולכן במסלול זה לא ניתן להגיש בקשות אנונימיות. נקבע, כי גם את דוחות אלו יש להגיש באמצעות המייל. נקבע כי במסלול זה זמן הטיפול בבקשות לא יעלה על 30 יום ממועד הגעת הבקשה לפקיד השומה. המבקש יקבל הודעת תשלום (בדומה לזו המתקבלת בעקבות הוצאת שומה רגילה) ועליו  יהיה לשלם את המס תוך 15 יום.

קישור לנוהל גילוי מרצון המלא

לסיכום, אנו רואים, כי הקו המנחה בטיפול בבקשות גילוי מרצון בכל המסלולים הוא סיום הטיפול בבקשה תוך זמן קצוב (קצר יחסית), זאת ע"י מפקחים מומחים אשר יעברו הכשרה יעודית לכך. יש לקוות שרשות המסים אכן תעמוד בלוחות הזמנים שהיא הציבה לעצמה. מבחינת הלקוח, הנישום המעוניין להגיש בקשה לגילוי מרצון כאמור, ברור שהוא ייטיב לעשות אם הוא יגיש בקשה מפורטת ככל האפשר (כפוף לאילוצי האנונימיות) באמצעות עורך דין המיומן בכך. לאור ההנחיות לעיל המקדשות יעילות וסיום טיפול תוך זמן קצר, בקשות לקוניות או חלקיות עלולות להדחות על הסף.

עו"ד קובי כהן הינו בכיר לשעבר במס הכנסה ואף שימש כפקיד השומה ביחידה הארצית במס הכנסה וכן במספר תפקידי רוחב בכירים ברשות המיסים. כיום משמש עו"ד כהן כמרצה בתחומי המס בפני פורומים של לשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון, חבר בצוות התגובות של לשכת עורכי הדין בענייני חקיקת מס ושותף בצוות הדיונים עם רשויות המס בישראל לשם עיצוב חקיקת המס בישראל. לקבלת ייעוץ ראשוני צרו קשר עם משרדנו בטל': 03-5296666  או בדוא"ל coby@taxfirm.co.il במקרים דחופים ניתן לפנות לנייד מספר:  0506210162