לאחרונה דיווחנו, כי למרות שרשות המסים שלחה במהלך השנה האחרונה לכ-100,000 ישראלים מכתב ובו דרישה למילוי פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל, לפחות כמחצית מהנישומים אליהם נשלח המכתב התעלמו ממנו. בימים אלה שלחה רשות המסים מכתבי "תזכורת" לנישומים אשר התעלמו מהמכתב הראשון שנשלח אליהם.

מהי ההשלכה של התעלמות ממכתב הדרישה של רשות המסים? במכתב דורשת רשות המסים מנישומים להם אין תיק פעיל במס הכנסה לדווח על מקורות הכנסותיהם מעסק, מנדל"ן אשר ברשותם או מעבודה כשכירים. דרישה זו מעוגנת בסעיף 135 לפקודת מס הכנסה. הסעיף מתיר לפקיד השומה לדרוש מכל אדם דיווח על הכנסתו שלו, של בן זוגו או של ילדיו. מי שלא מקיים את דרישתו של פקיד השומה, בלי סיבה מספקת, עלול להיות מועמד לדין פלילי וצפוי לעונש של עד שנת מאסר בפועל וכן לקנס (בהתאם לסעיף 216). העבירה היא עצם אי מילוי הדרישה, גם אם יתברר שאותו נישום מדווח כנדרש על כל הכנסותיו או שהוא לא חייב כלל בדיווח. ניתן להטיל קנס מנהלי על מי שלא ימלא את הדרישה גם מבלי להעמיד את הנישום לדין פלילי.

כמובן שהעניין של רשות המסים בנישומים האמורים לא יתמצה רק במכתבי הדרישה.  המכתבים נשלחו לנישומים "חשודים", כלומר נישומים אשר לפי הנתונים שבידי רשות המסים מחזיקים בנכסי נדל"ן אך לא מדווחים על הכנסות שכירות מהנכסים, נישומים אשר נסעו לחו"ל מספר רב של פעמים ללא הסבר, וכו. רשות המסים מתכוונת בעתיד הקרוב לפתוח במבצעי אכיפה יזומים ובחקירות פליליות נגד הנישומים שלא ישיבו למכתבי הדרישה. נישום אשר יסתבר שלא רק שהתעלם ממכתב הדרישה אלא גם השמיט הכנסות חייבות (מהכנסות משכר דירה בגין דירת מגורים העולה על התקרה, עבור בריבית על כספים בבנקים בחו"ל ועד להכנסות לא מדווחות מעסק) צפוי לשומה אזרחית בה ידרש לשלם רטרואקטיבית את המסים שהעלים ובמקביל לכתב אישום פלילי בגין השמטה מכוונת של הכנסות (בהתאם לסעיף 220 לפקודת מס הכנסה), ולעונש של עד שבע שנות מאסר.

לאור זאת מומלץ לנישומים שקיבלו מכתבי תזכורת כאמור לא להתעלם מהם, אלא לפנות בהקדם ליעוץ משפטי ולמלא את הדוח שנשלח אליהם. יצוין, כי עמדת רשות המסים היא שנישומים כאלה לא רשאים לבצע הליך "גילוי מרצון", אך אם הם ימלאו מרצונם את הדוח ויגישו דוחות מלאים על הכנסותיהם, לא ינקטו נגדם הליכים פליליים, אלא במקרים חריגים (בהם יתברר שההכנסות שהושמטו היו גבוהות במיוחד או שהנסיבות הן חריגות).

עו"ד קובי כהן הינו בכיר לשעבר במס הכנסה ואף שימש כפקיד השומה ביחידה הארצית במס הכנסה וכן במספר תפקידי רוחב בכירים ברשות המיסים. כיום משמש עו"ד כהן כמרצה בתחומי המס בפני פורומים של לשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון, חבר בצוות התגובות של לשכת עורכי הדין בענייני חקיקת מס ושותף בצוות הדיונים עם רשויות המס בישראל לשם עיצוב חקיקת המס בישראל.

לקבלת ייעוץ ראשוני צרו קשר עם משרדנו בטל': 03-5296666 או בדוא"ל coby@taxfirm.co.il במקרים דחופים ניתן לפנות לנייד מספר: 0506210162