מנהל רשות המיסים הודיע בכנס בלשכת עורכי הדין אשר התקיים ביום 12/05/15 כי צפוי גל נוסף של מכתבי דו"ח פרטים אישיים על בסיס הצלבת מידע שערכו ברשות המיסים. כזכור מכתבים למילוי דו"ח פרטים אישיים נשלחו כבר ללמעלה ממאה אלף אזרחים אשר אין להם תיק במס הכנסה. הפעם מדובר בחתכים אחרים אותם ערכה רשות המיסים אשר תביא לפנייה לכמות נוספת של אזרחים אשר להם אין תיק במס הכנסה בדרישה לתת מידע לרשויות המס על הכנסותיהם.

 

עוד מסר מנהל רשות המיסים את דרך הפעולה של מי שלא השיבו לדו"ח הפרטים האישיים והודיע כי מי שלא השיב בסופו של דבר ייחקר על ידי רשויות המס הן באי קיום דרישה והן מהותית על הנתונים אשר נדרשו בדו"ח שלא נמסר.