מבזק בהול !!! הטבעת סביב מחזיקי חשבונות פיננסים בחו"ל מתהדקת – פורסם תזכיר החוק לחילופי מידע 27/06/15 – גילוי מרצון

 

מטרת החוק המוצע הינה התמודדות בהיקף ההעלמות העצום אשר מקורו מחוץ לישראל בדרך של קבלת מידע על חשבונות פיננסים של תושבי ישראל המוחזקים בחו"ל, באופן אוטומטי, דבר שאינו קים היום.

לשר האוצר, על פי תזכיר החוק, תהיה סמכות לקבוע בתקנות, לאכוף על גופים פיננסים לערוך בירורים ולדרוש פרטים מבעל החשבון ולבדוק מי הבעלים המסתתרים מאחורי ישות כמו תאגיד שהינה בעל החשבון.

המטרה לזהות מהי מדינת התושבות של בעל החשבון כדי להעביר את הפרטים עליו למדינה בה הוא תושב. המוסדות הפיננסים כבר היום עושים בירורים על הלקוח ועל מקור הכסף במסגרת חוק איסור הלבנת הון והחוק יאפשר להעביר את המידע שנאסף לצורך הלבנת הון גם לצורך יישום הסכם חילופי המידע.

שימו לב כי גם חוזי ביטוח נכללים במסגרת חשבון פיננסי וכל ישראלי שזכאי לתשואה מחוזה ביטוח חברת הביטוח תהיה חייבת בדיווח עליו למדינת ישראל.

המועד האחרון ליישום חילופי המידע האוטומטים נקבע לסוף שנת 2018 אך השאיפה להפעיל את תוכנית חילופי המידע כבר בשנת 2017.

מול ארצות הברית כבר נחתם הסכם לחילופי מידע ובעל אזרחות אמריקאית המנהל חשבון בישראל המידע עליו יועבר לרשויות המס בישראל ומשם לאמריקאים. כמובן בד בבד בעלי אזרחות ישראלית המחזיקים חשבון בארצות הברית המידע עליהם יעבור לרשויות המס בישראל.

המועדים שנקבעו הינם לחשבונות בנק אשר נמצאו במערכת הפיננסית החל מתאריך 30/06/14. חשבונות שנסגרו לפני תאריך זה לא צפויים, כפי הנראה, לעבור את תהליך החשיפה במסגרת ההסכמים עם האמריקאים. לא ברור כרגע מה יהא הדין ביחס לחשבונות של מדינות החברות בארגון ה – OECD.

לתושבי ישראל המחזיקים נכסים מחוץ לישראל קיימת אפשרות לחשוף את החשבונות בפני רשויות המס במסגרת הליך גילוי מרצון וזאת עוד לפני שהם מתגלים על ידי הרשויות וזאת בחשיפת מס אופטימלית ותוך מתן הגנה פלילית.

משרדנו עוסק בליווי הליכי גילוי מרצון מתחילתם ועד לסיום ההליך וזאת בכדי להפחית את חשיפת הסיכונים הכרוכה בהליכים אלו.