עבירות מס- היש כרטיס יציאה מהכלא ?

 

לא אחת, נקלעים בעלי-עסקים למשברים כלכליים, פירוק, כינוס או פשיטת רגל אשר תוצאתם: אי-עמידה בדרישות החוק השונות הנוגעות לדיווח ותשלום מיסים שוטפים.

תוצאת אי העמידה בהוראות חוקי המס ובדרישות רשות המיסים, מביאה לביצוע עבירות פליליות היכולה להביא את בעל העסק להגשת כתב אישום נגדו בנושאים מגוונים כגון: אי-הגשת דוחות מע"מ תקופתיים, אי-תשלום דוחות מע"מ תקופתיים, אי תשלום ודיווח ניכויי שכר ואי הגשת דוחות כספיים שנתיים.

יש לזכור שגם אם החייבת בדיווח או בתשלום המס היא חברה בע"מ, עדיין רשויות המס יכולות על פי חוק להגיש כתב אישום גם כנגד בעל מניות ומנהל בחברה אשר היה מעורב באי הגשת הדו"ח. לפיכך, הסתתרות מאחורי החברה אינה אפשרית.

הפסיקה מראה, כי בעלי-עסקים ומנהלים אשר זו להם ההסתבכות הראשונה עם החוק, גם אם המדובר בעבירת מס "קלה" יחסית כגון אי-הגשת דוחות, מוצאים עצמם מנהלים הליך משפטי ארוך, קשה ומתיש שסופו בהרשעה ובעונש מאסר.

אם כן כיצד מתנהלים ?

הסרת מחדלים – הן רשויות התביעה והן בתי-המשפט, רואים בהסרת-מחדל כנסיבה ממשית להקלה בעונש ולעתים, בנסיבות מסוימות מנסיונינו ניתן אף למנוע את הגשת כתב-האישום, על-אף שהתקיים הליך חקירתי-פלילי.

אך אליה וקוץ בה – הסרת מחדלים מניסיוננו הינה מורכבת במצבים של קשיים כספיים. הכנת הדוחות לרואה החשבון  כרוכה בעלויות כספיות ניכרות וכן תשלום המס על ידי בעל התפקיד אשר מואשם בביצוע העבירה יחד עם החברה מגיע לסכומים כבדים שאין בידי היחיד לעמוד בהם.

מצבים אלו דורשים מיומנות לביצוע הערכת סיכונים הנגזרת מאי הסרת המחדל וניסיון להגעה לעונש מוסכם במסגרת עסקת טיעון.

אכן, הסרת-מחדל יכולה ותהיה שקולה ל"כרטיס יציאה מהכלא", אך יש חובה לעשות ב"כרטיס" זה שימוש נבון, מידתי ומושכל התואם את הסיטואציה המשפטית, תוך ראיה מרחבית של כלל העובדות והנסיבות ובחירת אסטרטגיה ודרך-פעולה חכמה.

אין באמור בדברים אלו משום יעוץ מקצועי ויש לקבל יעוץ פרטני אצל עורך דין המתמחה בתחום המיסוי. ניתן ליצור קשר עם משרדנו לייעוץ מקדים בטלפון 03-5296666.