התיישנות עבירות פליליות – מס הכנסה ומע"מ

 

אנשים רבים הפונים למשרדנו חוששים כי עבירות מיסוי אשר בוצעו על ידם בשנים קודמות יחקרו על ידי רשויות המס. השאלה שרבים מבקשים לדעת היא האם הם חשופים לחקירה ולכתב אישום פלילי בגין עבירות שבוצעו על ידם בשנים עברו.

במאמר זה ננסה להציג את תמונת הדברים באשר להתיישנות בעבירות מס פליליות. ניק ח כדוגמא סיטואציה בה ראובן השמיט הכנסה בשנת המס 2010. האם ניתן לחקור אותו  בשנת 2017 על אותם מעשים ?

לשם בהירות הדברים נדון תחילה בהתיישנות עבירות על פי פקודת מס הכנסה, ולאחר מכן  נדון בעבירות על פי חוק מע"מ.

 

מס הכנסה


עבירות מס הכנסה נחלקות לשתי מחלקות עיקריות. המחלקה הראשונה הינה מחלקת העבירות שבגינן ניתן לפתוח לראשונה בחקירה הפלילית בגין העבירה תוך פרק זמן של  שש שנים מתום שנת המס בה בוצעה העבירה. המחלקה השנייה, הינה מחלקת העבירות – החמורות יותר – שניתן לפתוח בגינן לראשונה בחקירה פלילית תוך פרק זמן של  10 שנים מתום שנת המס בה בוצעה העבירה.

על מנת לדעת מהי תקופת ההתיישנות במקרה מסוים, יש תחילה להבין באיזה עבירה מדובר ולאיזו "משפחה" היא משתייכת. למשפחה המתיישנת אחרי שש שנים או לאלו המתיישנות לאחר עשר שנים.

 

מס ערך מוסף

 

גם את העבירות הפליליות בחוק מס ערך מוסך ניתן לחלק לשתי מחלקות עיקריות לעניין ההתיישנות.

ראשית, מחלקת העבירות החמורות אשר נקבע להם תקופות התיישנות בת 10 שנים מיום ביצוע העבירה.
השנייה, מחלקת העבירות הקלות יותר אשר תקופת ההתיישנות הקבועה להם  הינה בת 5 שנים מיום ביצוע העבירה.
גם כאן, כמו בעבירות על פקודת מס הכנסה, יש תחילה להבין באיזה עבירה המדובר. רק לאחר שנבין איזה עבירה הקימה ההתנהגות שלנו, ניתן יהיה לקבוע האם מועד ההתיישנות הינו הקצר או שמא הארוך יותר.

 

היחס בין המישור הפלילי למישור האזרחי

נישומים רבים אינם מודעים לכך כי ההסכמות בהליך הפלילי
(עיסקת טיעון/כופר) יכול ויהיו להם השלכות מס הרות גורל עבורם. הנישומים  מגיעים להסדרים פליליים אשר מביאים לחיובי מס עצומים שהנישומים לא היו ערים להם בעת ההגעה להסדר הפלילי.

יש לזכור כי הרשעה בעבירת מס או תשלום כופר מאפשרת למס הכנסה ולמע"מ לפתוח גם שומות מס שהתיישנו ולתקן את גובה חיוב המס באותם שנים בהתאם לממצאי כתב האישום או החקירה, לפיכך נדרשת כירורגיה עדינה בעניין זה.

לפיכך, בכל הליך ליווי פלילי יש לתת דגש עמוק למכלול ההיבטים – הן הפליליים והן לחיובי המס האזרחיים השזורים זה בזה.

יש להקפיד על סיום ההליכים הן הפליליים והן האזרחיים כמקשה אחת.  היש  יתרון בהישג של ענישה קצרה שלצדה חובות של מיליוני שקלים אשר יותירו את האדם חסר כל? האם יש בכך משום השגת חירות?

 

אין האמור במאמר זה מהווה ייעוץ מיסוי או המלצה כלשהיא ואין להסתמך על הכתוב במאמר זה.
בכל מקרה יש להגיע לייעוץ פרטני אשר ייבחן על פי נסיבות המקרה.
עו"ד קובי כהן הינו בכיר לשעבר ברשות המיסים אשר שימש כפקיד שומה אזרחי וליווה בתוקף תפקידו צוותיי חקירה משותפים להליך המיסוי האזרחי ובהליך המיסוי הפלילי.