שיוך גידול ההון כאשר קיים הפרש הון בלתי מוסבר

מדי כמה שנים מתבקשים יחידים המחויבים בהגשת דוחות אישיים שנתיים למס הכנסה להגיש הצהרה על ההון שברשותם (הצהרת הון). הנתונים בהצהרת הון משקפים את הנכסים שיש בידי מגיש הצהרת ההון ליום מסוים. רשויות המס בודקות האם ההכנסות אשר דווחו על ידי מגיש הצהרת ההון לאורך השנים יכולות להוות מקור לקיומם של הנכסים אשר הוצהרו על ידי אותו אדם.

כאשר פקיד השומה סבור כי ההכנסות המוצהרות לאורך השנים אינן מספיקות כדי להסביר את הגידול בכמות הנכסים שהוצהר על ידי אותו נישום וללא הסבר מספק אחר, אזי  גידול ההון הלא מוסבר יחשב כהכנסה שלא הוצהרה החייבת במס הכנסה.

אחת השאלות המתעוררות בהפרש הון בלתי מוסבר המחויב במס הנו באיזו שנה נוצר אותו גידול הון. אם מקור ההון הלא מוסבר נוצר לפני פחות מארבע שנים מהמועד בו הוגש הדו"ח השנתי למס הכנסה הרי שההון הלא מוסבר הנו בר שומה ופתוח לבדיקה של רשויות המס. אך אם ההון הלא מוסבר נוצר לפני למעלה מארבע שנים מארבע שנים מהמועד בו הוגש הדו"ח השנתי למס הכנסה יתכן ותחול התיישנות ולא ניתן יהיה לחייב במס על גידול ההון הזה.

משמעות התיישנות שומה על הצהרת ההון

כיום שומה מתיישנת לאחר ארבע שנים מתום השנה בה הוגש הדו"ח השנתי. לשם הדגמה: דו"ח לשנת 2017 אשר יוגש במהלך שנת המס 2018 יתיישן רק בסוף שנת 2022. ברגע ששומה מתיישנת אין אפשרות לפקיד השומה לבקר אותה או לשנות אותה למעט מקרים חריגים. הפרש הון בלתי מוסבר אשר מקורו משנות מס שכבר התיישנו לא ניתן יהיה לחייב את הנישום במס בגינו.

בשורה של פסקי דין של בית המשפט העליון נקבע כי ככלל יש לייחס את גידול ההון הבלתי מוסבר לשנות המס הפתוחות. כאשר הנישום טוען כי גידול ההון הלא מוסבר נוצר בשנים שהתיישנו עליו להוכיח שכך הדבר ואם לא ירים את נטל ההוכחה הוא יאלץ לשלם מס על מלוא גידול ההון.

מה ניתן לעשות על מנת לצמצם את גובה השומה

כאשר יש גידול הון לא מוסבר כתוצאה מבדיקת הצהרת ההון של הנישום קיימת חשיבות קריטית למתן הסברים ולאופן ייחוס המקורות ליצירת ההון. חשוב להבין שבשלב השומה מתקבעת הגרסה של הנישום ולפיכך קיימת חשיבות לבסס את הראיות וההסברים ביחס לגידול ההון והמועד בו הוא נוצר. חשוב כי הראיות שיומצאו לפקיד השומה יהיו מגוונות וזאת בכדי להטות את הכף לטובת גרסת הנישום. דרך ההצגה של העובדות והראיות המצורפות להם הינה קריטית לשם הרמת נטל השכנוע.

עורך דין מיסים | קובי כהן | טקספירם | גילוי מרצוןמשרד עו"ד קובי כהן מתמחה בתחום המיסוי עו"ד קובי כהן הינו בכיר לשעבר במס הכנסה ובתפקידו האחרון כיהן כפקיד השומה של היחידה הארצית לשומה. משרדנו מתמחה בייצוג  לקוחות  בדיוני שומה מול פקידי השומה ברחבי הארץ.

על מנת לקבל ייעוץ משפטי ומקצועי ראשוני צרו קשר עם משרדנו באמצעות המייל coby@taxfirm.co.il  או בטלפון מס': 03-5296666, במקרים דחופים ניתן להתקשר לנייד שמספרו 050-6210162 ומשרדנו ישמח לסייע לכם.