חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מקדמות מס הכנסה  הינן תשלום חודשי המשולם על ידי העסק על חשבון חוב מס ההכנסה השנתי העתידי . עסקים אינם רוצים לשלם מקדמות מס הכנסה הגבוהות יותר מהמס השנתי הצפוי להם . במאמר זה ננסה לסקור את כל הדרכים לטפל בחיוב מקדמות מס הכנסה גבוהות ולגרום להפחתה או לביטול מקדמות מס הכנסה  בדרך שתהיה תואמת את רווחיות העסק במהלך השנה השוטפת. אך ראשית ננסה להבין את המנגנון של מקדמות המס.

חיוב מס ההכנסה הסופי נקבע על פי נתוני הרווח השנתי המדווח לרשויות המס בדו"ח השנתי אשר מוגש בתום שנת המס, בדרך כלל כחצי שנה עד שנה לאחר תום שנת המס. בעצם רשויות המס צפויות לקבל את חלקם ברווחים (מס ההכנסה) רק כשנה בממוצע לאחר שאותו הרווח הגיע לעסק. פער הזמנים בין יצירת הרווח במהלך השנה  וקביעת המס בגינו הנעשית לאחר תום שנת המס עלולה ליצור קשיים לגביית המס מהרווחים. מקדמות המס באות בעצם לפתור ולגשר על קשיים אלו ולגבות את המס מהעסק בזמן אמת.

שימו לב כי דיווח הרווח ותשלום המס כולו נעשה רק לאחר תום שנת המס. אם כך ללא תשלום מקדמות מס עלול להיווצר מצב שלעסק לא יהיה תזרים מזומן לשלם את המס הנובע מהגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה. עסקים רבים משתמשים במהלך השנה בכספי הרווחים המיועדים לתשלום מיסים לצריכה עצמית/משיכות בעלים /השקעות או למימון הפסדים שנוצרו. התוצאה היא שפעמים רבות כאשר רשויות המס מוציאות חיוב מס הכנסה לעסק לאחר הגשת הדו"ח השנתי, לעסק אין דרך לשלם אותו מאחר וניצל את כל רווחיו למטרות אחרות. מצבים אלו עלולים להביא את העסק לקשיים תזרימיים מאחר ואין לו מקורות מימון לתשלום המס.

קיימים גם מצבים שנקבעו לעסק מקדמות מס לפי שיעור הרווח המתבסס על "השנים הטובות" של העסק והוא נדרש לשלם מקדמות גבוהות כאשר בפועל בשנה הרווחיות נמוכה ואין הצדקה לתשלומי מס גבוהים כפי שנקבעו במקדמות. גם במקרים כאלו העסק עלול להיקלע לקשיים תזרימיים מאחר ומקדמות המס אינן תואמות את הרווחיות של העסק בשנה השוטפת ואלו דורשים שינוי והתאמה.

כדי למנוע מצבים כאלו של חיוב מס ההכנסה באיחור כאשר העסק כבר ניצל את כל רווחיו נוצר מנגנון מקדמות מס. מן העבר השני צריך להיזהר מתשלום מקדמות עודף של תשלום מקדמות שהעסק מפסיד לדוגמא ולכן יש לבצע מעקב ולעשות התאמה בגובה המקדמות המשולמות על ידי העסק גם במהלך השנה השוטפת.

רואה החשבון או יועץ המס המייצג את בעל עסק מוסמך לבטל את מקדמות המס של העסק באופן עצמאי וללא בקשה מיוחדת למס הכנסה על סמך ניסיונו והכרותו את העסק .

עדכון מקדמות המס אינו פעולה מורכבת וככל שנעשית פעולה של הפחתה או הגדלה של מקדמות המס במהלך השנה התואמת את התוצאה העיסקית הצפויה אין כל קושי לעשות פעולה זו בצורה חד צדדית וללא בקשה מרשויות מס ההכנסה. הבעיות מתחילות כאשר פקיד השומה חוסם את אפשרות המייצג להקטין את שיעורי מקדמות מס ההכנסה. אך לפני שנגיע לדון במצבים הללו קצת רקע תיאורטי על מקדמות מס ההכנסה.

איך פועל מנגנון מקדמות מס הכנסה 

גובה מקדמות המס נקבעות על בסיס אחוז מסוים מהמחזור העסקי של העסק. ההנחה שניתן להעריך מהו שיעור הרווח שייגזר מהכנסות העסק על בסיס שנים קודמות או על בסיס הענף הייחודי של העסק וכך שיעור הרווח מההכנסות יגזור את סכום המקדמה. העסק נדרש לדווח על בסיס חודשי או דו חודשי על הכנסותיו (לא רווחיו) ולשלם מקדמה על חשבון המס על בסיס אחוז מסוים מההכנסה החודשית שלו או הדו חודשית.

גובה שיעור המקדמות נקבע על בסיס נתוני הרווח מלפני שנתיים ביחס למחזור הכספי. ניתן דוגמא: נניח עסק שהיו לו הכנסות לפני שנתיים בסך 10 מליון ש"ח והם הביאו לו רווח נקי לפני מיסים של מליון ש"ח שמתוכו מס ההכנסה היה 500 אלף ש"ח. על פי נתונים אלו רשויות המס מעריכות שמתוך 10 מליון ש"ח שהעסק יוצר בשנה חמישה אחוז מזה ישולם כמס הכנסה (50,000 ש"ח מתוך מליון) לכן שיעור המקדמות שיקבע לעסק יהיה חמישה אחוז מההכנסות. כמובן שמדובר בהערכה בלבד ויכולים להיות משתנים שונים כמו שנה לא מוצלחת, הוצאות גדולות, ירידה בהכנסות לעומת ההוצאות ועוד אבל זהו העיקרון הבסיסי לקביעת מקדמות המס.

הסיבות לביצוע ההערכה של מקדמות המס על בסיס נתונים שלפני שנתיים הינן פרקטיות. עם תחילת השנה השוטפת עדיין בידי מס הכנסה את נתוני הרווח של העסק לשנה הקודמת, אלו יוכנו ויוגשו במהלך השנה. לכן  שיעור המקדמות נקבע על פי הדו"ח האחרון הקיים למס הכנסה שהוא דו"ח המס לפני שנתיים. כך שאם אנחנו בשנת 2020 גובה המקדמות יקבע על התוצאות העסקיות לשנת 2018.

בעסקים חדשים גובה המקדמות נעשה על בסיס הצהרת הנישום ביחס לרווחים הצפויים לו.

מנגנון מקביל למנגנון מקדמות המס הינו מנגנון ניכוי המס במקור. מנגנון זה בעצם מחייב את מי שמשלם לעסק להפחית מהתשלום המיועד לעסק מס שנקרא מס ניכויים ולהעביר אותו ישירות לרשויות המס. במקרה זה התמורה אותה יקבל העסק תהא נמוכה יותר וההפרש שהוא מס הניכויים יחשב כמקדמה על חשבון המס. מכיוון שמדובר במנגנון מקביל לתשלומי המקדמות אז במקרה שמנכים מהעסק מס אפשר להפחית את הסכום שנוכה לנו מהמקדמה אותה העסק צריך לשלם.

אין החזרי מקדמות במהלך השנה שבה שולמו

על פי חוק לא ניתן להחזיר מקדמות ששולמו כבר במהלך השנה שבה שולמו. נניח ששילמת בחודשיים הראשונים של השנה מקדמות ואחרי חודשיים הבנת שהעסק הולך להפסיד השנה (מי אמר קורונה ?) במקרה כזה לא ניתן יהיה לבקש החזק מיידי של המקדמות שכבר שולמו במהלך השנה על אף שברור שהעסק לא יחויב במס השנה. החזר של מקדמות ששולמו בעודף ביחס למס הסופי השנתי יוחזרו רק לאחר קליטת ותקצור הדו"ח שנתי.

מטעם זה חשוב להבין שקביעת מקדמות הגבוהה ביחס לרווחי העסק לא רק צפויה להשפיע על תזרים המזומן העסק השוטף במהלך השנה אלא עשויה ללוות את העסק גם בשנה הבאה ועד לקבלת ההחזר הצפוי של מקדמות ששולמו ביתר עם הגשת הדו"ח השנתי.

הקושי הרב להשיב מקדמות הוא בולט במיוחד לחברות אשר נתונות בקשיים כלכליים ואינן מצליחות להגיש את דוחות המס או חברות בהליך פירוק אשר בסופו של דבר לא הגישו את הדוחות. אי הגשת הדוחות מונעת, על אף ההפסדים הגדולים, את השבת המקדמות ששולמו ביתר בשנים בהן לא הוגש הדו"ח.

על פי חוק דו"ח של חברה שאינו מבוקר אינו נחשב כדו"ח שהוגש לצרכי מס. אף על פי כן משרדנו מתמחה בפניות הנעשות לרשויות המס לשם השבת מקדמות שלא הושבו בחברות בפירוק ואחרות וניתן לפנות אלינו כאן.

ביטול מקדמות מס הכנסה על ידי רואה החשבון והגדלת מקדמות על ידי פקיד השומה

אומנם שיעור המקדמות נקבע באופן אוטומטי על ידי מערכות המחשב של מס הכנסה אך הם נתונות לשינוי וקביעה הן על ידי רואה החשבון המטפל בתיק והן על ידי פקיד השומה. חשוב להבין שבידי פקיד השומה לחסום את האפשרות של רואה החשבון לקבוע את סכום המקדמות כאשר הוא קובע את סכום המקדמות. פרקטית עמדתו של פקיד השומה גוברת במידה והוא מחליט על שיעור המקדמות.

אז איך זה עובד ?

כל אחד יכול לפנות לרשויות המס על גבי טופס 2216/א (לחץ כאן להורדת הטופס) ולבקש הפחתת מקדמות מס ההכנסה. בדרך כלל מי שיש לו רואה חשבון או יועץ מס המייצג אותו אינו צריך לעשות פניה לרשויות המס  – המייצג עצמו רשאי לבקש במהלך השנה הפחתה של מקדמות מס הכנסה עבור עסקים הנעזרים בו בדיווח לרשויות המס. מייצג המחובר למחשבי מס הכנסה (שע"מ) רשאי להיכנס למחשבי מס הכנסה ולרשום את המספר המזהה של העסק במסך שמספרו 002  ודרכו להיכנס לשאילתה 415. בשאילתה זו רשאי המייצג לעדכן או לבטל את מקדמות מס ההכנסה שהושתו על הנישום.

יחד עם זאת במקרים מסוימים רואה החשבון נחסם מלבצע הקטנת מקדמות ופקיד השומה קובע מקדמות גבוהות יותר – פעמים רבות גבוהות מדי עד כדי כך שהן מביאות למשבר תזרימי העשוי להתגלגל עד סגירת העסק. מקרים אלו דורשים התערבות מקצועית משפטית וזכותו של בעל העסק לערער על קביעת המקדמות ואף לפנות לבית משפט. להלן חלק מהמקרים שבהם פקיד השומה יתערב ועשוי לקבוע בעצמו את גובה המקדמות:

 

תפיסת אי רישום תקבול בעסק על ידי רשויות המס. במצבים אלו ברירת המחדל היא פסילת ספרי העסק לשנה בה לא נרשם התקבול. המשמעות היא כי רשויות המס לא סומכות על ספרי העסק כבסיס לדיווחי ההכנסות והרווחים לאותה שנה. במקרים אלו רשויות המס מבצעות שומה אלטרנטיבית המבוססת על הערכה בהתאם לנתוני העסק ובדרך כלל חיוב המס יהיה גבוה לאין שיעור ביחס לדיווחים על פי ספרי העסק. הציפיה לחיובי מס גבוהים משמשת סיבה טובה להגדלת המקדמות כדי שיתאמו לשומה הצפויה.

משרדנו טיפל בהצלחה במקרים רבים של העלאות שרירותיות של מקדמות המס ובעניין זה ניתן להתייעץ עם משרדנו.

 

ההשלכות של אי ביטול מקדמות מס הכנסה

תשלום ביתר של מקדמות מס עשוי ליצור כתוצאה מהגשת הדו"ח השנתי החזר מס הנובע מההפרש בין סכום המקדמות ששולמו במהלך השנה לבין המס אותו יש לשלם בפועל.

את החזר המס על פקיד השומה להחזיר לנישום תוך 90 יום כולל ריבית והפרשי הצמדה מסוף שנת המס. לכאורה פשוט וקל. יחד עם זאת בידי רשויות המס קיימת אפשרות להותיר את ההחזר כולו או חלקו במידה ויפתחו בהליכי שומה כנגד מי שמגיע לו ההחזר.

אם להיות פרקטים כאשר צץ החזר משמעותי פקיד השומה רשאי להכניס את תיק העסק לתוכנית עבודה לבחון את רווחיו ולהוציא שומה הקובעת חיובי מס אחרים מאלו שעליהם הצהיר בעל העסק. שומה שכזו מקנה לפקיד השומה את האפשרות לעכב את ההחזר. ברור שהחזרים גבוהים יגרמו לבחינה דקדקנית של העסק טרם קבלת אישור על החזרתם. מכאן עולה גם החשיבות שרואה החשבון וגם בעל העסק יקפיד להיות עם יד על הדופק ביחס לרווחים הצפויים, למס הצפוי ולמקדמות המס  המשולמות במהלך השנה. בכל פעם שקיימת אי תאימות בין מקדמות המס למס הצפוי חשוב עוד במהלך השנה לבצע התאמות במקדמות כדי שלא ייוצר הפרש אשר בין אם הוא חיובי ובין אם הוא שלילי הדבר עלול לגרום לקשיים לעסק מול רשויות המס.

אז איך מבטלים את מקדמות מס ההכנסה

מקדמות המס אמורות לשמש את תשלום המס בגין השנה השוטפת. כל החלטה שנעשית על ידי פקיד השומה להגדלת המקדמות עשויה לשבור את היחס העדין בין הרווחיות לתזרים השוטף.  פעמים רבות קביעות פקיד השומה הינן שרירותיות ואינן מתבססות על נתונים אובייקטיביים של העסק הספציפי. לעתים נעזר פקיד השומה בתדריכים כלכליים או בנתונים לא מאומתים כדי לקבוע את גובה המקדמות. היו גם מקרים בהם הגדלת המקדמות נועדה לשרת תשלום מיסי עבר.

כל פעולה של חיוב מקדמות שלא נועדה לשרת את מטרתם של המקדמות, קרי, תשלום המס השוטף על רווחי העסק היא פעולה שיכולה להיחשב כפעולה שלא נעשתה כדין. לנישום קבועה זכות בחוק לערער על גובה המקדמות אשר קבע פקיד השומה.

דרך הערעור צריכה לכלול ראשית בחינה וניתוח של דיווחי העסק. יש להכין ניתוח עדכני של הרווחיות בצורה מבוקרת. לאחר מכן יש לבחון את הליקויים אשר צוינו על ידי פקיד השומה להגדלת המקדמות ולבסוף יש להכין ערעור מסודר לפקיד השומה ובמידת הצורך לבית המשפט. בסופו של דבר פקיד השומה מבקש להבטיח את גביית חובות המס העתידים וקיימים מנגנונים רבים כדי להבטיח את החובות ולהניח את דעתו של פקיד השומה.

נסיוננו מורה שפניה שנעשית ללא מסמכים מבססים לפקיד השומה בדרך כלל נדחית. צריך לזכור כי על בעל העסק להוכיח כי קביעת המקדמות חורגת מהרווחים הצפויים לו בעסק ומהמס אשר ישולם בעסק. לא מספיק פניה לליבו של פקיד השומה….. מן העבר השני יש לזכור כי פעמים רבות קביעת המקדמות אשר נעשית על ידי פקיד השומה הינה שרירותית ומתבססת על פי סממני חשש לגביית המס אך לא ברמת ודאות גבוה ולכן יש להפחית את חששות פקיד השומה באמצעים שונים אשר יאפשרו את ביטול המקדמות.

יש גם לזכור שכאשר מגיעים לפקיד השומה המקדמות משקפות את הגביה עבור שנת המס השוטפת ולא את גביית העבר. אין מטרת המקדמות לייצר מאגרי מס אשר ישרתו את חיובי המס שנוצרו בעבר. משום כך יש להקפיד על דרישה של גידור טווחי המחלוקת לתקופת השנה השוטפת ולצמצם ככל האפשר את השלכות השנים הקודמות על גובה מקדמות המס.

בסופו של דבר עתיד העסק מונח על הכף ועסק קורס לא יניב הכנסות מס למדינה. האיזון העדין הזה יש לשמרו על ידי ראיות ביחס לתוצרי המקדמות הגבוהות.

משרדנו מתמחה בהפחתת ובביטול  תשלומי מקדמות ובסוגיות שומה כדי להבטיח את המשך פעילותו של העסק וניתן ליצור קשר עימנו לשם מתן יעוץ ראשוני דחוף .

הכותב, עו"ד קובי כהן, שימש כמנהל היחידה לפירוקים ופשיטות רגל במס הכנסה וכפקיד שומה היחידה הארצית וכיום שותף בפירמת המיסים כהן&כהן

דילוג לתוכן