חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

כל מה שרצית לדעת על גילוי מרצון

רשות המיסים הודיעה על כוונתה לפתוח בנוהל גילוי מרצון שנת 2024.

נזכיר כי בהתאם לנוהל הנ"ל נישומים, עוסקים, יחידים, בעלי תפקידים בתאגיד וכן מייצגים שעברו עבירות על חוקי המס יכולים להגיש בקשה לגילוי מרצון ולתקן את דיווחיהם.

מהם התנאים להליך גילוי מרצון 

 תנאי הכרחי ומקדים לקבלת ההליך הינו כי ההליך ייעשה בתום לב וכי לא נערכה בדיקה או חקירה בעניינו של המבקש על ידי רשות המיסים במועד שקדם להגשת הבקשה.

לעניין זה, בדיקה או חקירה של מגיש הבקשה לרבות בן או בת הזוג של המבקש, שותפו ו/או חברות שבשליטתו על ידי מס הכנסה ו/או על ידי משטרת ישראל בעניינים שקשורים בבקשה לגילוי מרצון. חשוב לדעת כי רשות המיסים רשאית שלא לאשר בקשה לגילוי מרצון אם במועד הגשת הבקשה קיים מידע ולו מידע עקיף בעניין הבקשה. הקליקו וקבלו מידע נוסף אודות הסיכונים בהליך גילוי מרצון.

מאפייני מקרים שהינם מתאימים לנוהל הליך גילוי מרצון

העלמת הכנסות מחו"ל מרשויות המס, אי דיווח על חשבון בנק בחו"ל, אי דיווח על הכנסות מחשבון הבנק בחו"ל, אי דיווח על נכס בחו"ל, אי דיווח על הכנסות שכירות, תכנון מס אגרסיבי שלא דווח לרשויות המס.

אופן הגשת הבקשה

 

בשלב הראשון, הבקשה לגילוי מרצון מוגשת לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המיסים והוא הגורם המוסמך לאשרה .

קיימת חובת גילוי מלא של כל המידע הרלוונטי לבקש וכן חובה לצרף את כל האסמכתאות והמסמכים הרלוונטיים במועד הגשת הבקשה. היכנסו וקבלו מידע נוסף על  הליך של גילוי מרצון

לאחר הגשת הבקשה לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המיסים, תינתן הודעה למבקש לקבלה (אישור הבקשה) או דחייה של הבקשה.

ההודעה על אישור הבקשה כפופה לתשלום המס על פי קביעת הגורם האזרחי (פקיד השומה, ממונה תחנת מע"מ וכיוצ"ב) בהתאם להסכם שומה שיחתם בין הצדדים. לאחר תשלום המס על פי קביעת הגורם האזרחי ובתנאי שהבקשה אושרה לא יינקט כנגד המגיש הבקשה הליך פלילי הקשור לבקשה.

ההליך השומתי וחשיבותו לקבלת ההגנה הפלילית

הסרת המחדלים בגינם התבקשה ההגנה הפלילית היא תנאי לקבלת ההגנה הפלילית בהליך גילוי מרצון. במילים אחרות צריך לסכם עם פקיד השומה מה סכום המס שישולם בסופו של דבר כדי לאפשר את ההגנה הפלילית הנכספת. כאן באה לידי ביטוי מיומנותו של הגורם המקצועי המלווה את הליך הגילוי מרצון וניסיונו לשם הפחתת המס. אין זהות בין כל אחד מהמקרים וחבויות מס שונות הינן אירוע שכיח בנסיבות משתנות.

המסלולים להגשת הבקשה

 ישנם שלושה מסלולים אופציונליים להגשת הבקשה:

המסלול הרגיל: הגשת הבקשה לגילוי מרצון במסלול הרגיל ולא אנונימי ולאחר תשלום המס הנובע מהגילוי מקבלים הגנה פלילית.

המסלול האנונימי: על מנת לקבל וודאות מסויית, ישנה אפשרות להגיש את הבקשה לגילוי מרצון בצורה אנונימית ובנסיבות אלו הבקשה תופנה ישירות לגורם האזרחי הרלוונטי כאשר בין הגורם האזרחי למגיש הבקשה (האנונימי) יתקיים משא ומתן באמצעות עורך הדין לגבי גובה המס אותן חב הנישום על בסיס הנסיבות שתוארו בבקשת הגילוי מרצון .

המסלול המקוצר: במסלול זה  מתקבלת הגנה פלילית מיד עם תשלום המס כתוצאה מהליך הגילוי מרצון וללא כל קשר עם עמדת פקיד השומה ביחס לחיובי המס. ההגנה הפלילית האוטומטית ניתנת בסכומי הון עד 2 מיליון ₪ והכנסות לא מדווחות של עד חצי מיליון ₪.

משרד עו"ד קובי כהן מתמחה בתחום המיסוי עם ניסיון רב בהגשת בקשות לגילוי מרצון. עו"ד קובי כהן הינו בכיר לשעבר ברשות המיסים ובעל ניסיון רב בתחום המיסוי, ובתפקידו האחרון כיהן עו"ד קובי כהן כפקיד שומה של היחידה הארצית לשומה. משרדנו מייצג עוסקים וחברות ומתמחה בעריכת תכנוני מס הן בהיבט המיסוי הישראלי והן בהיבט הבינלאומי.
על מנת לקבל ייעוץ משפטי ומקצועי צרו קשר עם משרדנו באמצעות כתובת המייל coby@taxfirm.co.il  או בטלפון מס': 03-5296666

במקרים דחופים ניתן להתקשר לנייד שמספרו 050-6210162 ומשרדנו ישמח לסייע לכם.

מאמר זה אינו מחליף בשום אופן ייעוץ משפטי פרטני. מומלץ לפנות ולקבל ייעוץ על אופן הגשת הבקשה לגילוי מרצון.

דילוג לתוכן