מיסוי הכנסות מהשכרת יותר משש דירות

רקע למיסוי השכרה ככלל הכנסות משכירות מעל סכום התקרה הפטור, שעומד בממוצע על 5,000 ₪ לחודש, ממוססות בשיעור מס מופחת של עשרה אחוז מההכנסה, כאשר מס זה הינו מס על כל ההכנסה משכירות ולא על הרווח, כלומר לא ניתן לקזז מהכנסה זו הוצאות שונות כמו תיקונים שנעשו בדירה או פחת על הדירה. אולם, כאשר מדובר […]