האם הגיע סופה של חברת ארנק?

על פי ידיעה שהתפרסמה היום בכלכליסט* (27/10/13) רשות המיסים מתכוונת לתת המלצות לשר בכדי לצמצם את תופעת חברת ארנק ואובדן המס שנגרם למדינה מהם. אחת ההמלצות גורסת, על פי הפרסום, כי חברות הארנק יחויבו לחלק מחצית מרווחיהם כדיבידנד חייב במס או לחילופין לחייב את בעל המניות.     מהי חברת ארנק? חברת ארנק הינה חברה […]

האוצר מסרב להחיל חישוב מס נפרד לבני זוג בצורה רטרואקטיבית על בסיס ההקלות החדשות שניתנו לבני זוג שעובדים בעסק משותף בבעלותם (מתוך פרסום בדה מרקר מיום 23/10/13)

זוגות נשואים שעובדים בעסק משותף דיווח על הכנסותיהם מהעסק בשנים האחרונות למס הכנסה כהכנסה נפרדת. בני הזוג פעלו כך על בסיס פסקי דין שניתנו בנושא ושבינתיים התהפכו בבית המשפט העליון ואשר חייבו בני זוג אשר עובדים יחד בעסק שבבעלותם לדווח על הכנסותיהם יחד לרשויות המס. האוצר החליט כי בשנת 2014 להכניס הקלות אשר יאפשרו גם […]

תכנון מס לעומת הפחתת מס אסורה

מהו תכנון מס? תכנון מס הינו פעולה המאפשרת לנישום (אדם החייב בתשלום מס לרשויות המס השונות) לשלם סכום מס מופחת  על ידי שימוש בכלים הנתונים לו על ידי מערכת החוק והמשפט. תכנון מס מתבסס על העובדה שהחקיקה העוסקת בדיני המיסים במדינת ישראל הינה חקיקה סבוכה ומורכבת ועל כן, במקרים רבים קיימת יותר מדרך אחת לפרש […]