פניות רבות נעשות למשרדנו על ידי בעלי מניות של חברה אשר צברה חובות כבדים למס הכנסה. השאלה החוזרת והנשנית בהם הינה, האם אחרי שרשויות מס הכנסה ימצו את ניסיונותיהם לגבות את חוב החברה למס הכנסה (ללא הצלחה) הם יוכלו לדרוש את חוב המס מבעלי המניות בחברה ?

שאלה זו מורכבת ותלויה בנסיבות של כל מקרה ומקרה אך יש לדעת כי למס הכנסה יש כלים מהירים לבצע, מעין הרמת מסך, ולדרוש את חוב המס שהוטל על החברה מבעלי המניות.

 

מאמר זה יעסוק בגביית חוב חברה למס הכנסה מבעלי המניות בחברה.

 

סעיף 119א' לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") מקנה לרשויות המיסים את היכולת לגבות חובות של חברה לרשות המיסים מבעלי המניות או מבעלי תפקידים ואף במקרים מסוימים מצדדים שלישים אשר לא גרמו ליצירת החוב.

 

מקרים בהם ניתן לגבות חוב של חברה למס הכנסה מבעלי המניות

 

  • כאשר חברה מפסיקה לפעול וקיימים לה חובות למס הכנסה אשר לא ניתן לגבות מהחברה, ניתן לגבות את חוב המס מבעלי המניות או מבעלי השליטה בחברה או קרוביהם. במקרה של הפסקת פעילות, תתקיים חזקה שבעלי השליטה לקחו את נכסי החברה בהותירם חובות. לכן על בעלי השליטה להוכיח לפקיד השומה שלא כך הדבר.

 

  • במצב של פירוק חברה מרצון וחלוקת דיבידנד פירוק לבעלי המניות כאשר לחברה קיים חוב למס הכנסה. במקרה כזה על אף ששולם מס על הדיבידנד שחולק לבעלי המניות, ניתן יהיה לדרוש מבעלי המניות לשלם את חוב המס של החברה מתוך דיבידנד הפירוק שחולק והתקבל בידם.

כלומר, סגירת חברה או פירוקה תוך אי תשלום חוב המס אינה מבטיחה שרשויות מס הכנסה לא "ירדפו" אחרי בעלי השליטה ובעלי מניות החברה וידרשו מהם לשלם את המס וזאת על אף עקרון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה.

  • דוגמא נוספת הינה מצב לפיו מתחיל דיון שומתי בין החברה לרשויות מס הכנסה לגבי האפשרות לחיוב מס נוסף לחברה ובעלי המניות מחליטים לסגור את החברה עוד בטרם הפך חוב המס לסופי כאשר במקביל הם מושכים את כל העודפים והכספים שנותרו בחברה.

 

במקרים כאלו, בית המשפט העליון קבע בפסק דין מחייב, במסגרת ע"א 2841-06 בעניין דליה פלח, כי המועד הקובע לצורך אפשרות גביית חוב המס של החברה מבעלי השליטה אינו קיומו של חוב מס חלוט (סופי) בחברה אלא המועד בו החלו הליכי שומה כדי לחייב באופן אישי את בעלי המניות בסכומי משיכת העודפים מהחברה שנעשו אחר מועד זה.

 

  • בנוסף, על פי הוראות הסעיף מס הכנסה יכול לגבות את חוב המס גם במצבים של העברת נכסי החברה ללא תמורה או בתמורה חלקית. כך שבמקרה של העברת נכסים כגון הלוואה שניתנה על ידי החברה לבעלי מניותיה ניתן לדרוש את תשלום חוב המס של החברה מבעל המניות עד לגובה ההלוואה שקיבל מהחברה.

 

גביית חובות מבעלי תפקידים בחברה  

 

ישנם מצבים בהם מס הכנסה יכול גבות חובות מס הכנסה של החברה גם מבעלי תפקידים אשר כיהנו בעת ביצוע עבירת מס בחברה כגון מרמה או תחבולה או מסירת מידע כוזב לרשויות המס והכל בכדי להעלים מס הכנסה. ויודגש, במצב כזה אין צורך בהרשעה פלילית ומספיקה חקירה פלילית שנעשתה כנגד אחד מבעלי השליטה בחשד להעלמות מס בחברה.

 

המשמעות על ביצוע עבירות מס הכנסה וחיוב מס בחברה כתוצאה מעבירות אלו תאפשר את דרישת חיוב מס ההכנסה של החברה מבעלי תפקידים שהיו מעורבים או ידעו על עבירות המס.
מקרה פרטי נוסף הינו כאשר יש הרשעה של בעל תפקיד בחברה עקב אי תשלום המס שנוכה ממשכורות עובדי החברה ולא הועבר לרשויות מס ההכנסה, ניתן יהיה לגבות את חוב הניכויים אותו חבה החברה מבעלי התפקיד עצמם.

 

מה ניתן לעשות?

 

לאחרונה אנו עדים על ריבוי מקרים בהם מנסים רשויות מס ההכנסה לגבות את חובות המס של החברה מבעלי מניותיה. הקביעה האם מדובר בגביה שנעשתה כדין תלוית נסיבות.

כאשר הוצאה דרישת חוב על פי סעיף 119א' לפקודת מס הכנסה  על ידי מס הכנסה לתשלום, ניתן להגיש השגה על הדרישה ולקיים דיון בנושא מול פקיד השומה. במסגרת ההשגה יש להעלות את כל הטענות המשפטיות הרלוונטיות. כאשר חשוב לדעת כי אי העלאת טענה במסגרת ההשגה עשויה לגרום לאובדן האפשרות להעלותה בהמשך ההליכים.

 

משרדנו מייצג יחידים וחברות אשר נקלעו לקשיים כלכלים אשר להם חובות במס הכנסה ומע"מ.

 

משרד עו"ד קובי כהן מתמחה בתחום המיסוי בכלל ובעל ניסיון בחובות חברה ופירוקים בפרט. עו"ד קובי כהן הינו בכיר לשעבר במס הכנסה שימש כמנהל היחידה לפירוקים במס הכנסה ובתפקידו האחרון כיהן כפקיד השומה של היחידה הארצית לשומה

משרדנו מייצג עוסקים וחברות ומתמחה בעריכת תכנוני מס הן בהיבט המיסוי הישראלי והן בהיבט הבינלאומי.
על מנת לקבל ייעוץ משפטי ומקצועי צרו קשר עם משרדנו באמצעות המייל coby@taxfirm.co.il  או בטלפון מס': 03-5296666

במקרים דחופים ניתן להתקשר לנייד שמספרו 050-6210162 ומשרדנו ישמח לסייע לכם.

 

 

יש חידושים בנושא ! השאירו פרטי מייל ונעדכן.