חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה

קיבלת דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל טופס 5328 או טופס 5329 בשנת 2024 ?   הבנת ומילוי טופס 5328/5329 לדיווח על הכנסות ונכסים למס הכנסה בארץ ובחו"ל ב-2024 קבלת דו"ח פרטים אישיים בטופס  5328 או 5329 מרשות המס יכולה להיות מעוררת דאגה. חשוב להבין את הסיבות ואת הדרך הנכונה לטפל בהן. […]

הסברים איך ממלאים דו"ח פרטים אישיים חלק ההצהרה בדו"ח פרטים אישיים החלק הראשון של דו"ח 5328 הינו הצהרה של מי שממלא את הדו"ח. ההצהרה כוללת הזהרה שכל הפרטים שניתנים בדו"ח על ידי ממלא הדו"ח הם נכונים. מטרת ההצהרה הינה להרתיע את מי שחושב לא למסור פרטים נכונים בדו"ח כאשר הוא צריך לקחת בחשבון שאי מסירת […]

דילוג לתוכן